Vil du lede NTB-sporten inn i framtiden?

Søknadsfrist: 07.11.2018

Har du lyst til å lede en av landets største og viktigste sportsavdelinger?

Stillingen som sportsjef i NTB er ledig og vi søker en energisk og entusiastisk leder for avdelingen, som i dag teller åtte årsverk. Som redaktør og leder på sporten får du muligheten til å sette ditt preg på leveransen av nyheter på sportsområdet til så å si alle norske medieredaksjoner. Du skal lede svært dedikerte medarbeidere som er en del av en dynamisk og framoverlent nyhetsredaksjon.

Mediebransjens omstilling påvirker i høy grad også NTB, og vi leter etter deg som evner å se nye muligheter for å sikre at vi leverer innhold og tjenester som møter kundenes framtidige ønsker og behov.

Du må være faglig sterk, ha lederbakgrunn og kunne dokumentere resultater i omstillings- og utviklingsprosesser. NTB lever av sine kunder, og du må ha evne og lyst til å være i tett dialog med kundene om leveranser av innhold og tjenester på ditt felt og styre etter denne innsikten.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Sportens leder bidrar for øvrig i nyhetsproduksjonen når det er nødvendig.

Stillingen rapporterer til nyhetsredaktøren.

Hovedansvarsområder:

● fag- og personalansvar for sportsavdelingen

● ansvarlig for strategisk og operasjonell langtidsplanlegging

● vaktplaner

● rekruttering

● utstrakt samarbeid med øvrige redaksjonelle avdelinger i NTB

● deltakelse i redaksjonell ledergruppe

● Kontakt med kunder og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

● solid allmenn nyhetsforståelse, også på områder utenfor sportens verden

● erfaring med å lede endring og omstilling

● dyktig på å involvere og engasjere medarbeidere

● gode kontaktskapende evner

● utviklingsorientert

● tydelig og åpen kommunikasjonsstil

● villig til å gi ansvar nedover i organisasjonen

Dette er NTBs lederforventninger:

● Forstå NTBs strategiske utfordringer

● Kjenn kundene og kundenes behov

● Ha tydelige forventninger til dine medarbeidere

● Vær en god rollemodell

● Motiver, engasjer og utvikle

● Gjennomfør!

Spørsmål om stillingen kan rettes til sjefredaktør Mads Yngve Storvik ([email protected], 900 45 079 og nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes ([email protected], 917 51 042).

Søk på stillingen her innen 7.11

Firma: NTB

NTB er landets største nyhetsleverandør av tekst, bilder, video og grafikk.

NTB tilbyr også andre tjenester, som distribusjon av pressemeldinger, produksjon av ferdigsider, bildelagring og språkkurs. I NTB inngår Nyhetsgrafikk.no, Universum, NTB Arkitekst og Nynorsk Pressekontor (NPK). Sammen med svenske TT eier NTB også Retriever.

Våre verdier er: Troverdig. Offensiv. Kundeorientert.