Stillingsannonse:

Ságat – Samisk avis AS søker distriktleder/
journalist i Tana

Søknadsfrist: 30. april

Ságat – Samisk avis AS

Ságat er en landsdekkende, norskspråklig samisk dagsavis med bekreftet opplag på 3.138. Hovedkontor i Lakselv og journalister i Karasjok, Tana, Nordre Varanger, Kirkenes, Alta, Tromsø og Evenes, samt frilansere fra Nordkapp til Oslo. Ságat ble etablert i 1956 og utkommer i dag både som nettavis og med fem ukentlige utgaver på papir.

Vår distriktsleder i Tana skal overta tilsvarende jobb i Kirkenes fra 01.07.2024 og vi søker etter ny distriktsleder/journalist til vårt distriktskontor i Tana. 

Ságats am­bi­sjon er å være den vik­tig­ste sam­iske ny­hets­for­mid­le­ren i Norge. Målet er å være avi­sa som set­ter dags­or­den, og som tør der and­re tier. En vel­dig sen­tral del av vårt sam­funns­opp­drag er å av­slø­re kri­tikk­ver­di­ge for­hold i sam­funn­et.

 

Vi sø­ker deg som:

  • Er ini­tia­tiv­rik og nys­gjer­rig, og all­tid på le­ting et­ter de gode sak­ene.
  • Tri­ves med å jobbe med uli­ke ­emner.
  • Er konkurranseinnstilt.
  • Li­ker å jobbe selv­sten­dig så vel som i team.
  • Er språk­sik­ker.
  • Har fø­rer­kort og dis­po­ne­rer bil.

 Felles for alle stillinger

Vi kan tilby:

  • Spennende, varierte og interessante arbeidsoppgaver.
  • Lønn etter avtale.
  • 4 % pensjonsinnskudd uten egenandel.
  • Seks måneders prøvetid

Etter nærmere regler vedtatt av Stortinget får arbeidstakere i Finnmark og Nord- Troms redusert skatt, fritak for statlige avgifter på strøm, ettergitt lån i Statens lånekasse for utdanning samt gratis barnehageplass.

Nærmere opplysninger:

Geir Wulff, sjefredaktør/daglig leder, 918 00 117, geir@sagat.no

Irene Andersen, redaksjonssjef, 416 12 295, irene@sagat.no

Hans Arne Wulff, kontorsjef, 977 06 786, hans@sagat.no

Søk­nad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes geir@sagat.no, eller per brev­post til:

Ságat - Samisk avis AS, Post­boks 53, 9711 LAKSELV

Ved innsending på e-post bes alle vedlegg lagt i ett dokument.

Søknadsfrist: 30.04.2024.

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS