Stillingsannonse:

Vil du jobbe i Norsk Journalistlag?

Søknadsfrist: 28. januar

NJ

NJ

NJ er en liten organisasjon, som styres av medlemmenes behov og de vedtak tillitsvalgte gjør. Sekretariatet og den enkeltes oppgaver kan derfor endre seg over tid. Alle i sekretariatet må være forberedt på å ta på seg oppgaver som må løses, også utenfor stillingsbeskrivelsen, om det så gjelder å sette på kaffen.

Vi ønsker mangfold i sekretariatet. Du har høyere utdannelse, minst på bachelornivå, og noen års relevant erfaring etter utdanning. Du må også snakke og skrive godt norsk.

Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsbetingelser og en god pensjonsordning.

Norsk Journalistlag har to ledige stillinger som begge skal arbeide med å skape gode møteplasser for den journalistfaglige debatten og gi journalister og andre redaksjonelle medarbeidere gode etter- og videreutdanningstilbud.

Stillingene ligger i avdelingen for Journalistikk og organisasjon, som arbeider med organisasjonsutvikling, bistand til og opplæring av tillitsvalgte sentralt og ute i lag og klubber, oppfølging av medlemstilbud, etter- og videreutdanning, journalistfaglig aktivitet, NJs kommunikasjonsarbeid og NJs internasjonale virksomhet.

Våre to nye kolleger kjenner gjerne mediebransjen og hverdagen til redaksjonelle medarbeidere og frilansere, men det er ikke et absolutt krav.

Du må være en person som fikser ting selv, tar initiativ når det trengs, og liker å finne bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på, noen ganger alene og andre ganger i tett samarbeid med resten av oss i sekretariatet. I begge jobbene vil det være både kreative oppgaver og systematisk rutinearbeid. Du bør mestre og trives med begge deler. Du er ikke redd for å lære nye datasystemer, og du deltar i NJs kommunikasjonsarbeid.

Arrangementsansvarlig

Denne stillingen har hovedansvar for å koordinere, tilrettelegge og utvikle journalistfaglige konferanser, debattmøter og andre arrangementer for redaksjonelle medarbeidere i hele landet. Du må derfor holde deg oppdatert på det som skjer i de redaksjonelle mediene, og du kjenner de nyeste trendene før alle andre.

Du har erfaring med å gjennomføre små og store arrangementer. Du skal være med å skape relevant og aktuelt innhold, samtidig som du får unna de administrative detaljene.

Den arrangementsansvarlige følger opp økonomien i NJs egne arrangementer, tildeler økonomisk støtte til andre arrangører, og stipender og vederlag til redaksjonelle medarbeidere og frilansere.

Noen ganger må du jobbe på kveld og helg fordi det er da arrangementene skjer.

Organisasjonssekretær

Denne stillingen har ansvar for NJs arbeid med studiepermisjonsordningen (se stupstipend.no) som gir stipend og kurs til våre medlemmer. Det innebærer å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidsgiverne om hvordan ordningen utvikler seg, og hvordan tilbudet til medlemmene blir best mulig. En stor del av jobben er å behandle og følge opp stipendsøknader og økonomirutiner.

Organisasjonssekretæren følger også opp sakspapirer og skriver protokoller for vårt arbeidsutvalg og landsstyre, og tar det praktiske ansvaret for disse møtene, også når de ikke er i Oslo.

Send søknad og CV på e-post til [email protected]

Skriv i søknaden hvilken av stillingene du er interessert i.

Søknadsfrist: 28. januar 2022.

For ytterlige spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Espen Brynsrud
(906 06 406) eller klubbleder Mads Backer-Owe (480 32 103).

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS