Rådgiver til informasjons-avdelingen i Fagforbundet

Søknadsfrist: 11.11.2018

Informasjonsavdelinga har 15 medarbeidarar med ansvar for informasjon til medlemmer og tillitsvalde, materiellproduksjon, kampanjar, nettsider, sosiale media og medierådgiving. Vi har òg eige hustrykkeri.

Arbeidsoppgaver

 • Mediekontakt for sentrale tillitsvalde i forbundet.
 • Kommunikasjonsarbeid via nett og sosiale medier.
 • Ta del i arbeidet til informasjonsavdelinga på andre område.

Kvalifikasjoner

 • Ha utdanning eller erfaring frå journalistikk eller informasjonsarbeid.
 • Kunne uttrykke seg raskt og godt, skriftleg og munnleg.
 • Ha erfaring frå organisasjonsarbeid.
 • Ha erfaring frå arbeid med digitale media.
 • Ha forståing for korleis Fagforbundet kan nå ut gjennom media.
 • Ha kjennskap til fagrørsla.

Personlige egenskaper

 • Like å samarbeide Tole høgt arbeidspress og tempo.
 • Vera samfunnsengasjert og dele måla til Fagforbundet.

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgåver.
 • Eit hyggeleg og engasjert fagmiljø.
 • Eit inkluderande arbeidsliv (IA).
 • Lønn i samsvar med tariffavtale.

SØK PÅ STILLINGEN HER

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Kari-Sofie Jenssen nestleder 91653076

Kjell-Erik Kallset kommunikasjonssjef 95228158

Firma: Fagforbundet

 • Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 360.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.
 • www.fagforbundet.no
 • Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke