Stillingsannonse:

Norsk nukleær dekommisjonering søker digital kommunikasjons-rådgiver

Søknadsfrist: 29. mai

NND

NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Er du god til å visualisere og forenkle komplekse saker, vet du hvordan du produserer innhold både i tekst, bilder og video på nett og sosiale medier slik at flest mulig forstår? Da er du rett person for oss.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en etat under Nærings og fiskeridepartementet med en tydelig og samfunnsviktig oppgave. Vi skal bygge ned arven etter Norges atomforskningsprogram. Sektor kommunikasjon bidrar til at oppgaven gjennomføres på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Vi søker deg som er en kompetent kommunikasjonsrådgiver og en drivende dyktig historieformidler til en spennende stilling innenfor digital kommunikasjon og omdømmebygging. Du ser de gode historiene, har en god og rask penn, er vant til å produsere innhold for ulike målgrupper og har erfaring med videojournalistikk.

Du liker å ha mange baller i luften, lever godt med forandring og har stor gjennomføringsevne.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidsoppgaver

Stillingens formål og viktigste arbeidsmål vil være å oppfylle NNDs mål for ekstern- og internkommunikasjon og skal:

 • Bidra til at NND oppfattes som en trygg, troverdig og ansvarlig etat med et samfunnsviktig oppdrag

 • Bidra til en god organisasjonskultur, hvor internkommunikasjon hjelper oss til å forstå og etterleve etatens rutiner, verdier og mål

Ansvarsområde:

Bidra til å utvikle NNDs samlede kommunikasjon med fokus på innholdsproduksjon av audiovisuelt materiale i NNDs kommunikasjonskanaler.

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Være en kreativ journalistisk kraft i NND og produsere tekster samt audiovisuelt materiell for ulike kanaler og målgrupper

 • Utvikle og iverksette plan for digitale kanaler i samarbeid med sektor kommunikasjon

 • Teknisk utvikling og vedlikehold av nettsiden og andre relevante digitale kanaler i samarbeid med leverandør

 • Vedlikeholde NNDs grafiske profil, presentasjonsmateriell og fotobank, samt sørge for at materiell som publiseres er verdivurdert og i trå med personvernregler.

 • Støtte NNDs kjerneprosesser, ledelse, driftsorganisasjon og prosjekter med operativt kommunikasjonsarbeid

 • Bidra til å utarbeide kommunikasjonsrutiner og prosesser

 • Bidra til å utarbeide prosjektmandat og gjennomføre prosjekter innen kommunikasjon

 • Dokumentasjon av større eksterne møter, arrangementer og events

 • Andre forefallende arbeidsoppgaver vil variere i henhold til sektorens arbeid

  • Bistå med oppgaver ved større arrangementer eksternt og internt

  • Inngå i vaktordning for sosiale medier

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):

 • 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet innen relevante fagområder, (relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning)

Ferdigheter/realkompetanse:

 • God formidlingsevne i tekst, bilder og video

 • Oppdatert på trender innenfor digital kommunikasjon

 • God erfaring av å bruke bilde- og videoredigeringsverktøy

 • Solid innsikt i sosiale medier og videodelingstjenester som verktøy i kampanjer og omdømmebygging og erfaring med bruk av annonseverktøy

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og samfunnsinteressert

 • God til å samarbeide

 • Strukturert

 • Fleksibel

 • Selvstendig og løsningsorientert

 • Initiativrik med høy grad av stå på-vilje og gjennomføringsevne

 • Endrings- og lærevillig

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag

 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon

 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø. Vi har egen arrangementskomite som arrangerer faglige og sosiale sammenkomster

 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn baseres på stillingskode Rådgiver: lønnstrinn 52-60 (kr 475 800 - 543 500) eller seniorrådgiver: lønnstrinn 60-74 (kr 543 500 - 702 100) etter kvalifikasjoner.

 • Pensjon, forsikring og boliglån gjennom Statens pensjonskasse

 • Støtte til trening utenfor arbeidstiden med kr 300 pr måned

Fast arbeidssted er NND sine lokaler i Halden, men det må påregnes noe reisevirksomhet.

Det er også mulig å jobbe noe hjemmefra etter avtale.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger. Søkere må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Spørsmål om stillingen

Kontakt Martin Andreasson, sektordirektør kommunikasjon, 977 22 001

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS