Stillingsannonse:

Ledende fagtidsskrift søker journalist

Søknadsfrist: 17. juni

Vil du jobbe med nyheter og reportasjer fra velferdsstat, arbeidsliv og politikk i et mediehus med 65 ansatte?

Vi leter etter en allsidig og kreativ journalist som har god nyhetsteft, kan fotografere og er vant til å jobbe på nett.
Du kan grave fram og fortelle historier samtidig som du jobber med daglige nyhetsoppdateringer. Du kan bruke sosiale medier og analysere lesertrafikken.

Fontene er landets ledende tidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Redaksjonen har vunnet priser for kritisk journalistikk, foto og layout.
Nå jobber vi med å utvikle den digitale historiefortellingen og få flere til å lese oss på nett. Du vil spille en sentral rolle i vårt digitale løft.

Du får muligheten til å reise Norge rundt og lage spennende saker fra arbeidslivet og velferdsstaten.

Du får muligheten til å reise Norge rundt og lage spennende saker fra arbeidslivet og velferdsstaten.

Vi legger vekt på de gode historiene, tett på lesernes hverdag.
Du følger helse- og sosialarbeidere på jobb i barnevernet, i Nav, i fengsel, i rusomsorgen og i bofellesskap for utviklingshemmede.
Du skriver om deres lønns- og arbeidsforhold, de faglige og etiske dilemmaene de står i og politikken som former tjenestene de jobber i.

Fontenes saker publiseres også på frifagbevegelse.no, en felles nyhetskanal for alle redaksjonene i LO Media som stadig oftere setter dagsorden med vesentlig journalistikk om arbeidsliv og politikk.

Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler i Storgata i Oslo.

Spørsmål kan rettes til:

Redaktør Solfrid Rød: 99466565 eller [email protected]

Klubbleder Lene Svenning: 91879132 eller [email protected]

Søknadsfrist: 17. juni

Send søknad og CV til [email protected]

Firma: LO Media

Fontene/fontene.no er ledende fagtidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Vår utgiver er Fellesorganisasjonen (FO), fagforening og profesjonsforbund.
Magasinet kommer 10 ganger i året i et opplag på 30.000.
Fontene forskning utkommer to ganger i året og har egen nettside: fonteneforskning.no.

Fontene-redaksjonen består av fire redaksjonelle medarbeidere og en grafiker, og redigeres etter Redaktørplakaten. Redaksjonen er en del av LO Media, et mediehus med 65 ansatte som dekker arbeidsliv, fagbevegelse, næringsliv og velferd landet rundt.