Stillingsannonse:

Bistandsaktuelt søker ansvarlig redaktør

Søknadsfrist: 17. august

Vil du lede et miljø med dyktige kolleger, stort engasjement og spennende utviklingsmuligheter.

Har du lyst på en stilling der du kan jobbe kontinuerlig med kritisk journalistikk og viktige globale temaer?

Vi søker etter en strategisk og journalistisk sterk redaktør som vil lede og utvikle bladet Bistandsaktuelt videre i årene fremover. Å nå ut til nye lesere er et viktig mål.

Bistandsaktuelt er et fagblad for bistandsbransjen og internasjonalt interesserte. Formålet med bladet er å bidra til økt informasjon og mer debatt om norsk utviklingssamarbeid, samt å informere om utviklingslandenes situasjon.
Bladet ønsker å formidle et realistisk bilde av norsk og internasjonal utviklingspolitikk og bistandsvirksomhet. Profilen skal være aktualitets- og debattorientert.

Bistandsaktuelt har ambisjon om å være i forkant av nyhetsbildet på sine temaområder.
Fagbladet utgis av Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid og er organisert som en egen seksjon i direktoratet.

Ansvarlig redaktør er selv ansvarlig for innholdet i bladet og står fritt til å foreta redaksjonelle prioriteringer innenfor de rammer som er definert av formålet for bladet. Redaksjonell frihet utgår av Lov om redaksjonell fridom i media, Fagpressens redaktørplakat og egen arbeidsinstruks.

Bladet har både en web- og en papirutgave. Papirutgaven, som inneværende år utgis med fire utgaver, har et opplag på cirka 18 500 eksemplarer. Et nyhetsbrev sendes ut per e-post til rundt 5800 abonnenter to ganger i uken.
Bistandsaktuelts nettutgave har de siste ti årene hatt sterk leservekst og ligger for 2020 an til enda en ny leserrekord.

Bistandsaktuelt er medlem av Fagpressen. I 2013 vant bladet prisen som Årets fagblad i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Kort- og langsiktig planlegging av redaksjonell produksjon
 • Redigere og tilrettelegge innhold for publisering digitalt og papir
 • Skrive egne artikler
 • Dialog med eksterne samarbeidspartnere (frilansjournalister i inn- og utland, trykk, design, m.m.)
 • Strategisk utvikling og modernisering av bladet
 • Personalledelse av egen seksjon (et team på fem medarbeidere)
 • Representere Bistandsaktuelt i ulike relevante fora
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller hovedfagsnivå innenfor relevant fagområde. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for dette kravet
 • Arbeidserfaring fra journalistisk arbeid forutsettes
 • Erfaring med redigering og visuelle løsninger kan tillegges vekt
 • Ledelseserfaring tillegges vekt
 • Kunnskap om og engasjement for internasjonale forhold tillegges vekt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Evne til å prioritere og til å jobbe effektivt, strukturert og analytisk
 • Løsningsinnstilt, gode samarbeidsegenskaper og omgjengelighet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, med evne til å ta ansvar og initiativ

Vi tilbyr

 • Mulighet for stor innflytelse over egen arbeidshverdag
 • Mulighet til å delta på kurs i Fagpressen
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode velferdsordninger som bl.a. trening i arbeidstid og subsidiert kantine
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-virksomhet

Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 68-86 (kr 615 900 – 963 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal Norad innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden.
Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å vise frem originaldokumentene.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Nåværende ansvarlig redaktør Gunnar Zachrisen: tlf. 957 77 718 eller e-post: [email protected]

Seniorrådgiver Eirik Hansen: tlf: 952 00 761 eller e-post: [email protected].

Firma: Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

SØK STILLINGEN HER:

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS