Vil du jobbe som redaksjonsmedarbeider i Utdanning.no?

Søknadsfrist: 28. oktober 2018

Regjeringen besluttet i 2017 å etablere et kraftsentrum for karriereveiledning i Tromsø. Vi skal derfor styrke teamet rundt Utdanning.no med en ny redaksjonsmedarbeider.

Utdanning.no er Kunnskapsdepartementets nasjonale nettportal for utdannings- og karriereveiledning. Vi søker etter deg som er fremoverlent digitalt og som skriver godt for formidling på nett. Avdeling for karriereveiledning utvikler og driver Utdanning.no og Veilederforum.no. Avdelingen har også ansvar for å koordinere og følge opp arbeidet med rådgivning i skolen. Vi søker etter en redaksjonsmedarbeider som kan bidra i arbeidet med videreutvikling, vedlikehold og drift av Utdanning.no og tilknyttede nettsider og tjenester.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver

 • Redaksjonell produksjon, research, publisering, vedlikehold og kvalitetssikring av innhold.
 • Kontakt og oppfølging av eksterne bidragsytere og samarbeidspartnere.
 • Prosjektdeltakelse/-ledelse i webutviklingsprosjekter - både i interne utviklingsprosjekter og i samarbeid med eksterne aktører.
 • Gjennomføring av innsiktsarbeid, brukerundersøkelser, brukertesting, seminarer og workshops - med påfølgende analysearbeid.
 • Spredning og markedsføring av våre tjenester gjennom foredragsvirksomhet, konferanser og sosiale medier.
 • Deltakelse i arbeid med oppfølging av rådgivning i skolen
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen kommunikasjon, journalistikk, samfunnsfag, nordisk eller lignende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring fra informasjonsarbeid eller journalistikk.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne.
 • God kjennskap til IKT som arbeidsverktøy, deriblant publisering på nett.
 • Erfaring innen grafisk design/interaksjonsdesign og/eller brukerundersøkelser vil bli vektlagt
 • Erfaring fra utdanningssektoren eller karriereveiledningsfeltet er ønskelig

Egenskaper

 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Gjennomføringsevne og god arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig, men god til å samarbeide
 • Relasjons- og nettverksbygger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Stillingene lønnes som førstekonsulent/rådgiver (1408/1434) p.t. kr 464.800 - 586 500 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Et meget kompetent, sosialt og hyggelig fagmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • IA-bedrift

Spørsmål om stillingen kontakt:

Mona Mathisen, Avdelingsdirektør, 906 03 322

Søk på stillingen her: www. finn.no

Søknadsfrist: 28. oktober 2018

Firma: Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet skal bidra til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Vi kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar.

Les mer på www.udir.no