Vil du bli redaktør for Norges største friluftslivsmagasin?

Søknadsfrist: 02. mai 2018

Fjell og Viddes mangeårige redaktør slutter, og vi søker hennes etterfølger.

DNT ønsker en redaksjonell leder med solid journalistisk vurderingsevne, stor arbeidskapasitet, et godt visuelt blikk og bred friluftslivserfaring. DNTs publikasjoner leses av mange, og godt innhold er svært viktig for å inspirere til friluftslivet og sikre friluftslivets plass i samfunnet.

Redaktøren skal lede arbeidet med å produsere, videreutvikle og styrke foreningens populære medlemsmagasin Fjell og Vidde, DNTs årbok og andre kanaler og produkter som DNT leverer.

Fjell og Vidde redigeres i henhold til Redaktørplakaten. Redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. I tillegg til redaktøren er det pr. nå 1,5 årsverk i redaksjonen, som redaktøren har personalansvar for.

Vi tilbyr en redaktørjobb med store muligheter for å drive redaksjonelt utviklingsarbeid på flere plattformer. Arbeidet byr på spennende og utfordrende oppgaver i en svært aktiv forening. Vi ser etter deg som har erfaring med å utvikle samspillet mellom digitale og trykte medier og som kan ta et helhetlig redaktøransvar for DNTs innholdsproduksjon.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede redaksjonens arbeid
 • Produksjon av Fjell og Vidde og DNTs årbok
 • Videreutvikle DNTs digitale og trykte medier
 • Overordnet redaksjonelt ansvar for innholdsproduksjon

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og erfaring
 • Bred erfaring fra redaksjonsledelse
 • Økonomisk innsikt og kommersiell teft
 • Sikker språksans, god til å vurdere og redigere stoff
 • Godt blikk for layout
 • Høy kompetanse innen nettpublisering og SoMe
 • God kjennskap til DNT og DNTs tilbud

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Strategisk og strukturert
 • Initiativrik og kreativ
 • Engasjert og glad i friluftsliv

Vi tilbyr en spennende jobb i en stor organisasjon med hyggelige medarbeidere. Stillingen rapporterer pr.nå til generalsekretær. Oppstart 1. august 2018, eller så raskt som mulig.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Personal- og administrasjonssjef Henriette Høie / 480 07 762.

Søk på stillingen her: Last opp søknad og CV på finn.no

Søknadsfrist: 02. mai 2018

Firma: Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med 307 000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. DNT driver aktivt organisasjons- og strategiarbeid, fungerer som sekretariat for medlemsforeningene og videreutvikler foreningen gjennom målrettet informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, samt utgir medlemsblad og årbok. DNTs administrasjon har ca 40 ansatte og har kontor sentralt på Youngstorget i Oslo. Fjell og Vidde er DNTs medlemsblad, og det største og mest leste friluftsmagasinet i Norge. Det utgis 6 ganger i året, i et gjennomsnittlig opplag på 170 000. Antall lesere er 400 000. DNTs årbok har vært utgitt i 150 år og er et historisk viktig dokument.