NRK Sápmi søker nyhetsredaktør

Søknadsfrist: 2. januar

Vi søker etter en redaktør som sørger for at NRK Sápmi setter samisk dagsorden, skaper arena for debatt og offentlig samtale, gir den beste oversikten og oppdatering om samisk samfunn, og løfter samiske saker til et nasjonalt publikum.

Som nyhetsredaktør skal du lede og utvikle redaksjonen i et medielandskap i endring, og flytte nyhetstilbudet fra lineær til digital publisering, der mobile plattformer blir stadig viktigere.

Arbeidsoppgaver

- Lede NRK Sápmis nyhetsredaksjon og bidra i ledelsen av hele NRK Sápmi

- Redaktør for divisjonens nyhetsproduksjon og videreutvikle nyhetsjournalistikken i NRK Sápmi

- Utvikle redaksjonen slik at den til enhver tid har riktig organisering, kompetanse og arbeidsflyt

Kvalifikasjoner

- Redaksjonell ledererfaring er ønskelig

- Solid innholds- og publiseringskompetanse

- Erfaring med å stimulere og utvikle innovative miljøer er en fordel

- Utdanning på høyskolenivå

- Forståelse for medieutvikling og digitalisering

- God innsikt og forståelse for NRK Sápmis og NRKs oppdrag og rolle

Personlige egenskaper

- Evne til å sette strategisk retning og mobilisere organisasjonen

- Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringskraft

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, til bruk både innenfor egen redaksjon og på tvers i NRKs organisasjon

Vi tilbyr

- Lønn etter kompetanse, utdanning og erfaring

- Tiltredelse etter avtale

- Alle som bor i Finnmark og Nord-Troms kan få en lavere personskatt og en årlig nedskrivelse av studielån på inntil kr. 25.000.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

For nærmere informasjon, ta kontakt med direktør NRK Sápmi Mona Solbakk på tlf. 951 42 060 eller Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103.
Søknad med CV sendes snarest og senest 2. januar via Stillinger på www.visindi.no

Se utlysingstekster på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk

Firma: NRK

NRK Sápmi er Sápmis største nyhetsleverandør, og skal være først og best på samiske nyheter på de plattformene der publikum er.

NRK Sápmi skal styrke de samiske språkene, kultur og identitet. Dette gjør vi gjennom et todelt oppdrag: vi gir et tilbud til den samiske befolkninga og vi bidrar med kunnskap til den øvrige befolkninga i Norge.
Vi publiserer på nord-, lule- og sørsamisk og norsk. NRK Sápmi har sine kontorer i Karasjok og har totalt ca 80 ansatte.