NRK Sápmi søker nyhetsredaktør

Søknadsfrist: 14. oktober 2018

NRK Sapmi skal sette dagsorden. Er du klar for oppgaven?

NRK Sápmi er Sápmis største nyhetsleverandør, og skal være først og best på samiske nyheter på de plattformene der publikum er.

Vi søker etter en redaktør som sørger for at NRK Sápmi setter samisk dagsorden, skaper arena for debatt og offentlig samtale, gir den beste oversikten og oppdatering om samisk samfunn, og løfter samiske saker til et nasjonalt publikum.

NRK Sápmi skal styrke de samiske språkene, kultur og identitet. Dette gjør vi gjennom et todelt oppdrag; ved å gi et tilbud til den samiske befolkninga og bidra med kunnskap til den øvrige befolkninga i Norge. Vi publiserer på nord-, lule- og sørsamisk og norsk.

Se utlysingstekster på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å lede NRK Sápmis nyhetsredaksjon og bidra i ledelsen av hele NRK Sápmi
 • Redaktør for divisjonens nyhetsproduksjon, videreutvikling av nyhetsjournalistikken i NRK Sápmi
 • Ansvarlig for å utvikle redaksjonen slik at den til enhver tid har riktig organisasjon, kompetanse og arbeidsflyt

Kvalifikasjoner

 • Redaksjonell ledererfaring er ønskelig
 • Solid innholds- og publiseringskompetanse
 • Erfaring med å stimulere og utvikle innovative miljøer er en fordel
 • Utdanning på høyskolenivå
 • Forståelse for medieutvikling og digitalisering
 • God innsikt og forståelse for NRK Sápmis og NRKs oppdrag og rolle

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette strategisk retning og mobilisere organisasjonen
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringskraft
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, til bruk både innenfor egen redaksjon og på tvers i NRKs organisasjon

Vi tilbyr

 • Lønn tilbys etter kompetanse, utdanning og erfaring
 • Tiltredelse etter avtale
 • Alle som bor i Finnmark og Nord-Troms kan få en lavere personskatt og en årlig nedskrivelse av studielån på inntil kr. 25.000.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontaktinfo:

 • Mona Solbakk, Direktevrra - Direktør, 951 42 060

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 14. oktober 2018

Firma: NRK

NRK galgá nannet demokratiija, ja mii galgat čohkket ja beroštahttit buohkaid, geat ásset Norggas. Norgga almmolaš ruhtaduvvon álbmotsáddehahkan ja mediaviessun lea mis viiddis álbmotsáddehatdoaibma. TV, rádio ja eará medialávddiid bokte leat mii mielde boktimin diehtoáŋgirvuođa ja duddjomin fátmmasteaddji servodaga. Rabas, duostil, jáhkehahtti, dat leat min vuođđoárvvut. Mis leat kantuvrrat ja mielbargit miehtá riikka, ja mii háliidat eanet bargoustibiid, geain lea digitála dahje máŋggakultuvrralaš gelbbolašvuohta.

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har kontorer og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital eller flerkulturell kompetanse.