Stillingsannonse:

NRK søker en faglig sterk redaktør

Søknadsfrist: 24. januar

Vil du lede landets viktigste nyhetsprogrammer?

NRK søker en faglig sterk redaktør med ambisjoner for NRKs nyhetsprogram og nyhetsjournalistikk. Du får ansvaret for programtitler som Nyhetsmorgen, Dagsrevyen, Debatten og Dagsnytt 18.

Vi er ute etter en inspirerende leder som vil være med å videreutvikle NRKs nyhetstilbud. Som redaktør får du ansvar for å iverksette og gjennomføre strategiske endringer, og å utvikle både medarbeidere og nyhetsproduksjon.
Du er journalistfaglig sterk med en solid etisk vurderingsevne. Du har erfaring fra radio og/eller TV.

NRK skal være først og best på de store nasjonale og internasjonale nyhetene på de plattformene der publikum er. NRK skal være best når det gjelder å gi publikum bakgrunn, kunnskap og forståelse om pågående hendelsesnyheter.

Nyhetsdivisjonen har 350 medarbeidere fordelt på tre avdelinger,
Direkte, Nyhetsprogram og Fag. I programlinja får du ansvar for ledergruppen og deres rundt 80 medarbeidere. Du sitter i Nyhetsdivisjonens ledergruppe,
og rapporterer til nyhetsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det overordnede redaksjonelle arbeidet i redaksjonene gjennom tydelige prioriteringer
 • Utvikle programmene og sikre kvalitet og etikk i redaksjonene
 • Utvikle og gjennomføre strategier og lede nyskapingsarbeid
 • Utvikle riktig og framtidsrettet kompetanse
 • Bygge god kultur og arbeidsflyt
 • Søke gode samarbeidsformer på tvers
 • Ha god økonomistyring

Kvalifikasjoner

 • Du håndterer både det strategiske og det operative, og kombinerer et langsiktig perspektiv med løpende saker
 • Du har bakgrunn fra radio- og/eller TV-produksjon
 • Du er faglig sterk og har en trygg etisk vurderingsevne
 • Du er en tydelig og beslutningsdyktig leder med gjennomføringskraft.
  Du har lyst til å være med på å stake ut kursen, lede i endringer, motivere medarbeiderne dine og sørge for at de ambisiøse målene vi setter oss blir nådd.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

Spørsmål om stillingen kontakt:
Helje Solberg, nyhetsdirektør, 91335107 eller
Åse Westrum, administrativ redaktør, 918 20 055

SØK STILLINGEN HER:

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen,
modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått,
trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.