Lillesands-Posten søker journalist – vikar i full stilling

Søknadsfrist: 31. desember

I forbindelse med avvikling av permisjoner og ferie søker Lillesands-Posten journalist-vikar i perioden 1. mars – 31. desember 2019.

Lillesands-Posten er lokalavis for Lillesand og Birkenes kommuner. Papiravisen utkommer to dager i uken (tirsdag og fredag) og oppdateres i tillegg fortløpende på nett.

Avisen har en stabil organisasjon med fire redaksjonelle medarbeidere (redaktør og tre journalister)

Vi søker en allround-journalist som kan tre inn i en produktiv redaksjon i forbindelse med at to av våre medarbeidere i 2019 skal avvikle permisjoner.

Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et distrikt preget av vekst og høy aktivitet, med varierte arbeidsoppgaver innen nyheter, næringsliv, sport og kultur.

Noe kveldsarbeid må påregnes i forbindelse med arrangementer og møter. Stillingen vil inngå i helgevaktordningen.

Vi søker en medarbeider med nyhetsteft og god formidlingsevne som har digital kompetanse og liker ansvar. Søker må ha førerkort og disponere bil.

Mer informasjon om Lillesands-Posten og den ledige vikarstillingen kan fås av:

Redaktør Thor Børresen på tlf 481 55 939 eller redaksjonsklubbens leder Sindre Haugen Mehl på tlf 997 03 554

Søknad med CV og arbeidsprøver sendes til [email protected] innen 31/12.

Firma: Lillesands-Posten

Lillesands-Posten er lokalavis for Lillesand og Birkenes og utkommer to ganger pr. uke; tirsdager og fredager,

i et opplag på cirka 4.000.

Avisen har fire fast ansatte medarbeidere og kontoret ligger i Lillesand.