Stillingsannonse:

Kunnskapsdepartementet søker kreativ og selvstendig taleskriver

Søknadsfrist: 19. september

Er du kreativ og god til å formidle et muntlig budskap?
Er du i tillegg samfunnsengasjert og har lyst til å jobbe midt i kjernen av det politiske Norge - med kunnskaps- og integreringspolitikk?
Da kan du være den taleskriveren vi er på jakt etter.

Kommunikasjonsenheten (KOM) søker taleskriver (rådgiver/seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle komplekse budskap på en enkel og muntlig måte.
Hos oss får du utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Du får jobbe tett på politikken innen to områder som engasjerer bredt i befolkningen – nemlig utdanning og integrering.
Stillingen er en fast 100 % stilling.

Vi leter etter deg som har stor arbeidskapasitet, og som kan levere høy kvalitet, også når tiden er knapp.

Vi leter etter deg som har stor arbeidskapasitet, og som kan levere høy kvalitet, også når tiden er knapp.

Din jobb vil i hovedsak være å skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med den politiske ledelsen og fagavdelingene i departementet. Du vil også inngå i avdelingens pressevaktordning, og det kan bli noe reising.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin. I KD er det et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Vi tilbyr

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak.
Pensjons,- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 504 700-704 900, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om regjeringens politikk for barnehage, skole, høyere utdanning, forskning og integrering
 • Organisere arbeidet med talene til politisk ledelse, i tett samarbeid med fagavdelingene
 • Lage presentasjoner
 • Skrive debattinnlegg og kronikker
 • Delta i avdelingens medievaktordning

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Erfaring med å skrive taler eller andre muntlig pregede tekster
 • Erfaring med å lage presentasjoner
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du behersker både bokmål og nynorsk.
 • Gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig
 • Jobbet med kommunikasjon og/eller journalistikk tidligere

Videre ønsker vi oss at du:

 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gode organisatoriske evner
 • Trives i en hektisk hverdag

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» .

SØK STILLINGEN


Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktperson:
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken,
tlf. 990 09 260 / e-post: [email protected]

Firma: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har 13 faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.