Stillingsannonse:

Krigsropet søker etter redaksjonssjef

Søknadsfrist: 30. oktober

Krigsropet er Norges eldste ukemagasin, utkommer med 41 nummer i et årlig opplag på 200.000 eksemplarer, og i nytt design fra og med september 2019.

Vi belyser samfunn, tro og kultur gjennom intervjuer med ulike samfunnsprofiler, Frelsesarmeens folk og mennesker som vi møter gjennom arbeidet.
Bladet selges i løssalg i 80 lokalsamfunn, på Fretex-butikkene og til abonnenter. Vår redaksjonssekretær har blitt headhuntet til redaktørjobb,
og vi søker nå et nytt drivhjul i Krigsropets redaksjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100 % fast.

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Fag- og personalansvar for journalistene (4,5 årsverk) og stedfortreder for redaktør.
 • Koordinere, kvalitetssikre og videreutvikle produksjonen av bladet, herunder både digitalisering av arbeidsprosesser og publisering.
 • Ha en viktig deskfunksjon med vekt på planlegging og koordinering av redaksjonens arbeid, redigering og korrektur.
 • Ansvar for å løse praktiske og forefallende oppgaver knyttet til redaksjon og produksjon.
 • Kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

 • Relevant utdanning og erfaring innen journalistikk, redaksjonsarbeid, digitale flater og ledelse.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne, språksans og blikk for helhet og design.
 • Kreativitet, fleksibilitet, idealisme, ryddighet, praktisk sans og stor arbeidskapasitet
 • Meget god kjennskap til kristen tro og kirkeliv
 • Personlig egnethet.
 • Arbeidsprøver på artikler/skriftlig arbeid ønskes, og vil tillegges vekt.

Vi søker en person:

 • Med gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede og inspirere medarbeiderne.
 • Med lyst og evne til å formidle innholdet i
 • Frelsesarmeens slagord «Suppe, såpe, frelse»
 • Som vil bidra til at kristen tro er relevant i samfunnet.

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver i en redaksjon som også inkluderer fotograf og grafisk designer, og er en del av det øvrige fagmiljøet i kommunikasjonsavdelingen.
 • Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ
 • Pensjonsordning

Spørsmål om stillingen kontakt:
Hilde Dagfinrud Valen, sjefredaktør, på tlf; 909 52 480

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og ”frelse”.Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdoms- bekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager, rettferdig handel og nødhjelp.
Frelsesarmeen arbeider i over 130 land.

frelsesarmeen.no