Stillingsannonse:

Frelsesarmeens ukemagasin, Krigsropet, søker to journalister

Søknadsfrist: 24. mai

Vi søker to dyktige journalister, en i 100 % stilling og en i et års vikariat, som kan levere reportasjer, portretter og feature innen stoffområdene kultur, samfunn,
tro og kirkeliv.

Krigsropet har bred kontaktflate inn mot ulike miljøer. Journalistene møter hverdagsmenneskene med sterke historier. Bostedsløse og rusavhengige. Frivillige, kunstnere, artister og idrettsutøvere. Politikere og samfunnsprofiler – alle med noe på hjertet.

Til stillingene hører også redaksjonelt arbeid som redigering, korrektur, nettpublisering og eventuelle oppdrag for Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling for øvrig. Noe reising, helge- og kveldsoppdrag må påregnes.

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

  • Relevant utdanning.
  • Erfaring innen avis-/magasin-journalistikk og redaksjonsarbeid.
  • Digital kompetanse og interesse.
  • Meget god kjennskap til kristen tro og kirkeliv, og et engasjement for å formidle dette.
  • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Arbeidsprøver ønskes og tillegges stor vekt.

Vi ønsker personer som er kreative og fleksible, med gode mellommenneskelige egenskaper og evne til å jobbe både selvstendig og i team. De som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr

  • Et kreativt arbeidsmiljø i en redaksjon på 8,5 årsverk, som også er en del av Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling.
  • En meningsfull og variert jobb hvor man kan være med på å formidle viktige verdier og bidra i Frelsesarmeens arbeid.
  • Arbeidssted sentralt i Oslo.
  • Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ. God pensjonsordning.

Spørsmål kan rettes til:
Sjefredaktør Hilde Dagfinrud Valen, tlf. 909 52 480 eller
Redaksjonssjef Britt Knutsdatter Arnhøy, tlf. 900 25 813

Tiltredelse: 15. august.
Søknadsfrist: 24. mai 2020

Søknad med cv, arbeidsprøver og referanser sendes pr. e-post til: [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr vi "suppe,
såpe og frelse" for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov. Frelsesarmeen er pionerer på flere viktige områder i utviklingen av velferdsstaten, og har inngående kunnskap om utfordringer og behov på samfunnets skyggesider.
Vi driver omlag 250 virksomheter i Norge innenfor en lang rekke arbeidsområder, hvor de største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker (korps) med et utstrakt fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene.

Krigsropet er Frelsesarmeens utadrettede ukemagasin, og er også en integrert del av Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling.
Vi legger stor vekt på gode tekster, godt visuelt uttrykk i et nytt og oppdatert design og tematisk bredde innen samfunnsspørsmål, kulturliv og kristenliv. Bladet kommer ut 41 ganger i året, og skal gjennom aktuelle intervjuer og reportasjer formidle kristen tro på en måte som appellerer til folk flest, samt informere om Frelsesarmeens arbeid. Overskuddet ved salg av Krigsropet er også en viktig inntektskilde for Frelsesarmeens arbeid lokalt. For tiden arbeider vi med å gjøre Krigsropet tilgjengelig også som e-magasin.