Stillingsannonse:

Fjordenes Tidende søker ansvarleg redaktør

Søknadsfrist: 4. juni

Fjordenes Tidende

Mediehuset Fjordenes Tidende AS gir ut lokalavisa for ytre Nordfjord, og driv nettstaden fjt.no. Mediehuset vart etablert i 1910, og har ein sterk posisjon både i lesar- og annonsemarknad i området. Fjordenes Tidende har kontor i Måløy. Mediehuset har ni tilsette, eit opplag på om lag 4.500, og ei forventa årsomsetning på vel 16 mill. kroner. Mediehuset si organisering har fokus på lokal innhaldsproduksjon og marknadsarbid. Fjordenes Tidende har også ansvar for drift av Nordfjordsamkøyringa, eit salssamarbeid for annonsar for dei fire lokale mediehusa i Nordfjord.

Som redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende må du forstå samfunnsrolla til mediehuset, og ha hjarte og teft for å lage journalistikk som vedgår dei som bur i dekningsområdet.

Sjølv skal redaktøren vere ein aktiv skrivande ressurs, men skal også bruke av si tid til å utvikle både medarbeidarar og mediehuset sitt lesartilbod. Fjordenes Tidende har opparbeidd god kompetanse og ein sterk posisjon innan digital publisering, og den nye redaktøren får ansvaret for å vidareføre dette. Engasjement og interesse for digital innhaldsformidling vil difor bli vektlagd. Kjennskap til dekningsområdet vil også vere ein stor fordel.

Redaktøren er også dagleg leiar for mediehuset med personalansvar for heile staben, og rapporterer til styret.

Fjordenes Tidende AS er heileigd av Sunnmørsposten AS, og er ein del av Polaris Media ASA. Avis og nettstad vert redigert på nynorsk.

Søknadsfrist er 4. juni, og søknad kan sendast til [email protected]

Spørsmål om denne stillinga kan rettast til styreleiar Lidvar Flydal, tlf 926 855 26 eller e-post [email protected]

Fungerande klubbleiar i redaksjonen er Bjørn Erik Drabløs: tlf. 941 36 428
eller e-post [email protected]

Fjordenes Tidende sitt dekningsområde byr på eit allsidig næringsliv og eit levande og variert kulturliv. Lokalsamfunnet er prega av mange kreative personar med stor skaparevne som bidreg til vekst og utvikling. Den flotte og storslagne naturen nær storhavet har stor tiltrekningskraft for mange, til både sport og friluftsliv.

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS