Stillingsannonse:

Aldring og helse søker ny kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 31. mai

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.

Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørende-grupper og brukere av tjenester, samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter og andre offentlige aktører. Vår virksomhet vokser og er i stor utvikling.

Les mer om oss her; www.aldringoghelse.no

Vi søker etter en dyktig kommunikasjonsrådgiver som brenner for å skape godt innhold innen feltet aldring og eldrehelse.

Nasjonalt senter for aldring og helse er i en spennende utvikling, og kommunikasjon er en helt sentral del av vår virksomhet. Vi skal holde et høyt kommunikasjonsfaglig nivå, og tar i bruk et bredt spekter av virkemidler i mange kanaler. Vi jobber mest gjennom egne kanaler, men også gjennom kjøpte og fortjente medier (PR). Universell utforming og klarspråk står sentralt i vårt arbeid, og vi jobber mot flere ulike målgrupper.

Vi håper du vil være med på laget og være med å forme fremtidens kommunikasjon innen feltet aldring og eldrehelse. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef Jacob Svenningsen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidssted vil være ved Aldring og helses kontorer, fortrinnsvis på østlandet.

Oppstart etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Forskningsformidling og kommunikasjon på forskjellige plattformer og i ulike kanaler, rettet mot allment interesserte og folk innen fagfeltet vårt.

 • Innholdsproduksjon (skriftlig, film, foto, grafikk og lyd) til blant annet egne nettsider, sosiale medier og forskning.no

 • Utvikling av vår profil på nett og i sosiale medier

 • Bidra med innhold, oppdatering, brukerreise (UX), utvikling og drift av våre nettsider og sosiale medier

 • Presse- og mediearbeid

 • Være en del av og samarbeide tett med redaksjonen og andre i kommunikasjonsavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen samfunnsfag, journalistikk, medieproduksjon eller andre kommunikasjonsfag. Bred og dokumentert erfaring innen kommunikasjonsfaget kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • Erfaring med innholdsproduksjon i form av tekst, bilder, film og lyd, samt erfaring med- og kunnskap om sosiale medier vil blir vektlagt

 • Kunnskap om foto/film og enkel redigering

 • Evne til å omgjøre fagstoff til godt og lettfattelig språk.

 • Erfaring og kjennskap til prinsippene i universell utforming og klarspråk.

 • God erfaring med formidling til ulike målgrupper i ulike kanaler

 • Du må ha godt innblikk i digitale muligheter, og kan være med på å utvikle våre digitale løsninger innen kommunikasjon og kunnskapsformidling

 • Erfaring med digitale måle-/analyseverktøy som analytics/clarity/retriever etc.

 • Erfaring med presse- og mediearbeid

 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Tar initiativ og ansvar

 • Er nysgjerrig, spørrende og opptatt av læring

 • Er selvstendig, selvgående og opptatt av gjennomføring

 • Er fleksibel

 • Trives med høyt arbeidstempo og flere parallelle oppgaver

 • Har god omstillingsevne og er fleksibel

 • Har godt humør og en positiv innstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • arbeid i en spennende kunnskapsbedrift som er i stadig utvikling

 • et spennende fagmiljø innen kommunikasjon

 • et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre

 • interessante og nyskapende arbeidsoppgaver

 • fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar

 • tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid

Kontaktinformasjon

Jacob Svenningsen, kommunikasjonssjef, 90066679

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS