Norsk Journalistlag søker sekretariatsleder

Søknadsfrist: 3. desember

Det drar seg til i mediebransjen.

Mer enn noen gang må alle gode krefter samles for å verne om den frie og uavhengige presse. Angrep kommer fra mange kanter, da gjelder det å stå samlet.

NJ driver det viktige fagforeningsarbeidet som bidrar til å sikre demokratiet og ytringsfriheten i Norge, dette understøttes av en organisasjonsgrad blant journalister på nærmere 90 %.

Noe av det mest sentrale for oss er å tilrettelegge for gode arbeidsvilkår for journalistene på sin arbeidsplass, slik at det blir mulig å fokusere på og drive journalistikk av høyeste mulige kvalitet.

I NJ er det støtte å få i alle typer arbeidslivsspørsmål i en redaksjon, og ikke minst god opplæring av tillitsvalgte til deres roller.

Norsk Journalistlags sekretariat teller 29 medarbeidere, inkludert styreleder og nestleder på heltid, og preges av sterke fagmiljøer, høy etisk standard, dedikert engasjement, stabilitet og høye ambisjoner på medlemmenes vegne.

Akkurat det samme vil vi se etter også hos deg som vår nye leder.

Mer meningsfylt arbeid enn dette?

Om du har det er du heldig, om ikke er du velkommen til en prat om denne stillingen.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 3. desember

For mer informasjon om stillingen:

Pål S. Øverby
Partner/Headhunter - Raadgiverhuset

[email protected]

905 26 841

SØK PÅ STILLINGEN

Firma: Norsk Journalistlag

Norsk Journalistlag (NJ) har siden 1946 arbeidet intenst for norske journalisters lønns- og arbeidsvilkår, for våre medlemmers journalistfaglige og ideelle interesser, vernet om den redaksjonelle uavhengigheten, ivaretatt medlemmenes opphavsrettsinteresser, arbeidet for høyest mulig etisk standard og integritet, vernet ytringsfriheten, påvirket samfunnets mediepolitikk og drevet internasjonalt støttearbeid for forfulgte og vanskeligstilte kolleger.
VI HAR ALDRI VÆRT MER RELEVANTE ENN NÅ.