Stillingsannonse:

Vil du bli vår nye ansvarlege redaktør?

Søknadsfrist: 27. februar

Bømlo-nytt er den leiande mediebedrifta i Bømlo kommune, og skal også vera den føretrekte informasjonskanalen inn i framtida. Bømlo-nytt har hatt ei særs positiv utvikling dei siste åra, med stor auke både av lesarar og annonsørar på våre plattformer.

Bømlo-nytt har ytterlegare vekst som mål og søkjer ein samfunnsengasjert og driftig redaktør til å styrkje denne posisjonen. Me er på jakt etter ein ambisiøs person som har evne til å skapa eit positivt engasjement for lokalsamfunnet og som har blikk for å setje dagsorden.

Som ansvarleg redaktør i Bømlo-nytt må du sjå framover og ha eit sterkt digitalt hovud. Gjennom bruk av analyse og innsikt må du setja lesaren først for å sikra endring i takt med utviklinga i samfunnet elles.

Jobben krev røynsle som leiar og god forståing for pressa sitt etiske rammeverk. Ansv. redaktør må ha god kommunikasjonsevne, må inspirera, motivera og skapa entusiasme. Hen må vera uredd, tydeleg, visa retning og ha stor gjennomføringskraft. Det vil bli lagt stor vekt på teamarbeid og å utvikla medarbeidarane.

Ynskjelege kvalifikasjonar:

  • Relevant høgare utdanning innan journalistikk, kommunikasjon, ev. relevant arbeidsrøynsle
  • Solid forståing for medieutvikling og digitalisering
  • Redaksjonell erfaring
  • Leiarerfaring med dokumenterte resultat

Bømlo-nytt kan tilby ei sentral og viktig stilling i lokalavisa i eit spennande og variert lokalsamfunn i stor utvikling. Redaksjonen i Bømlo-nytt har eit

kreativt og godt arbeidsmiljø, og konkurransedyktige lønstilhøve og gode pensjons- og forsikringsordningar. Måforma i avisa er nynorsk.

Spørsmål om stillinga kan rettast til

Styreleiar Tove Nedreberg, tlf 916 06 544

Dagleg leiar Reidar Hystad, tlf 906 76 983

Tilitsvald for redaksjonsklubben Håvard Hammarstrøm, tlf 982 50 146

Søknad vert å sende til [email protected]

Søk på stillingen her

Firma: Bømlo-nytt

Bømlo-nytt kom første gong ut den 30. august 1973, og kan altså feire 50 år om kort tid. Me kjem ut på papir onsdag og laurdag, men oppdaterer nettavisa vår, www.bomlo-nytt.no kontinuerleg. Godkjendt opplag 3555 (2020),
og kring 7000 les oss dagleg på nett og papir. I Bømlo-nytt er det 7,8 årsverk og åtte tilsette. Fem i redaksjonen,
to på marknad og ein på grafisk. Bømlo-nytt kjem ut på Bømlo, ein øykommune heilt sør-vest i Vestland,
med 12.000 innbyggjarar.
I kommunen er det eit rikt og variert næringsliv som byggjer på lange maritime tradisjonar. Her er eit innhaldsrikt og flott kulturliv, og kommunen har fasilitetar både for idrett og kultur. Fleire Idrettshallar og -anlegg, symjehall, kulturhus og utandørsamfi. Her er omfattande turstinett, med nybygd dagsturhytte, og med storhavet rett utanfor døra er her rike muligheter for fiske og friluftsliv. Her er gode kommunikasjonar til nabokommunane og nabobyane (bru og tunnel),
og mellom anna snøggbåtsamband til Flesland og Bergen sentrum.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS