Stillingsannonse:

Vil du bli reportasjeleiar/
vaktsjef i Nynorsk pressekontor?

Søknadsfrist: 15. mai

Nynorsk pressekontor

Nynorsk pressekontor

(NPK) er ei sjølveigande stifting som har som si fremste oppgåve å produsere og distribuere stoff på nynorsk til norske medium. Mottoet vårt er «Meir på nynorsk til fleire». Årleg sender vi ut om lag 25.000 artiklar til eit førtitals faste kundar i ulike delar av landet, og vi er operative mellom kl. 07.00 og 20.30 på kvardagar. NPK er finansiert dels av støtte frå Kulturdepartementet, dels av eigne kundeinntekter.NPK samarbeider med Norsk Telegrambyrå (NTB) for å styrkje posisjonen sin som leverandør av nyheiter og redaksjonelle tenester. Medarbeidarane i NPK, for tida seks i talet, er formelt tilsette i NTB med dei rettar og plikter det fører med seg. NPK har felles lokale med NTB i Pressens Hus i Oslo. Samarbeidet mellom Stiftinga NPK og NTB er regulert i ein eigen samarbeidsavtale. Les meir om Nynorsk pressekontor (NPK)

Vi kan tilby ein spennande og utfordrande jobb lokalisert i Pressens Hus i Skippergata 24 i Oslo.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

  • den daglege leiinga av redaksjonen, med ansvar for desking og omsetjing av saker frå NTBs produksjon

  • følgje dei løpande hendingsnyheitene

  • er stedfortreder for redaktør

Vi ynskjer ein reportasjeleiar som :

  • er god på å samarbeide og som kommuniserer godt også når det gjeld tilbakemeldingar på andre sine tekstar og innspel

  • er god til planlegge både på kort og litt lenger sikt

  • er stø på det pressetiske

  • er stø i nynorsk og glad i å skrive språket

  • er god på både å initiere og gjennomføre journalistiske prosjekt i ein liten, men effektiv redaksjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til redaktør og dagleg leiar Jan Inge Fardal på 91310274 eller til e-post [email protected]

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig stilling som journalist.

Søknadsfrist måndag 15. mai

Søk på stillinga

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS