Stillingsannonse:

Videojournalist

Søknadsfrist: 4. juni

En av våre markedsrådgivere med spesialkompetanse på produksjon av videobasert innhold til blant annet arbeidet vårt med studentrekruttering forlater oss, og vi søker nå etter hennes erstatter i en fast 100 prosent stilling.

Stillingene ligger til høgskolens Kommunikasjons- og markedsavdeling (KMA) som består av totalt 11 medarbeidere, og rapporterer til kommunikasjonsdirektøren. Avdelingen har ansvar og oppgaver knyttet til studentrekruttering, forskningsformidling, internkommunikasjon og annen kommunikasjons- og markedsfaglig lederstøtte, profilering og omdømmebygging og er organisert i linjen til prorektor for samfunnskontakt. I tillegg har vi ansvaret for utvikling og drift av høgskolens nettsider og satsinger på sosiale medier, samt ivareta visuell profil.

Vi ser etter en kreativ, initiativrik og selvgående videojournalist, gjerne med erfaring på å finne og formidle gode, målrettede historier myntet på ulike målgrupper i ulike kanaler.

Hovedoppgaven er synliggjøring, profilering og markedsføring av høgskolens studietilbud. Vi ønsker også å benytte ekspertkompetansen til å synliggjøre forskningen vår og til generell profilering og omdømmebygging av høgskolen.

Den som får stillingen vil jobbe særlig tett sammen med markedsrådgiverne i avdelingen, og være vår fremste ressurs på å lage videobasert innhold som skal inngå i høgskolens omfattende studentrekrutteringskampanje. Du bør trives med teambasert arbeid og bidra til utforming av helhetlige og enhetlige kampanjer sammen med kompetente kollegaer, men samtidig klarer å jobbe selvstendig, raskt og effektivt med egne oppgaver.

Andre oppgaver kan tilkomme ut ifra høgskolens behov. Stillingen vil kreve noe reising mellom de ulike studiestedene

Stillingene ligger til høgskolens Kommunikasjons- og markedsavdeling (KMA) som består av totalt 11 medarbeidere, og rapporterer til kommunikasjonsdirektøren. Avdelingen har ansvar og oppgaver knyttet til studentrekruttering, forskningsformidling, internkommunikasjon og annen kommunikasjons- og markedsfaglig lederstøtte, profilering og omdømmebygging og er organisert i linjen til prorektor for samfunnskontakt. I tillegg har vi ansvaret for utvikling og drift av høgskolens nettsider og satsinger på sosiale medier, samt ivareta visuell profil.

Vi ser etter en kreativ, initiativrik og selvgående videojournalist, gjerne med erfaring på å finne og formidle gode, målrettede historier myntet på ulike målgrupper i ulike kanaler. Hovedoppgaven er synliggjøring, profilering og markedsføring av høgskolens studietilbud. Vi ønsker også å benytte ekspertkompetansen til å synliggjøre forskningen vår og til generell profilering og omdømmebygging av høgskolen.

Den som får stillingen vil jobbe særlig tett sammen med markedsrådgiverne i avdelingen, og være vår fremste ressurs på å lage videobasert innhold som skal inngå i høgskolens omfattende studentrekrutteringskampanje. Du bør trives med teambasert arbeid og bidra til utforming av helhetlige og enhetlige kampanjer sammen med kompetente kollegaer, men samtidig klarer å jobbe selvstendig, raskt og effektivt med egne oppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • produksjon av videobasert innhold til høgskolens studentrekrutteringskampanje, websider, sosiale medier og andre relevante kanaler.
 • styrke og løfte vårt arbeid med å formidle forskning og forskningsresultater til et bredt publikum
 • bidra til omdømmebygging for høgskolen

Andre oppgaver kan tilkomme ut ifra høgskolens behov.
Stillingen vil kreve noe reising mellom de ulike studiestedene

Stillingen er for tiden lagt til Kommunikasjons- og markedsavdeling

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt
Kommunikasjonsdirektør Frode Skår, e-post: [email protected] mobil 991 27 175.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring som videojournalist eller tilsvarende med dokumenterbar kompetanse i produksjon av videobasert innhold til ulike formål og kanaler
 • Relevant høyere utdanning, journalistisk grunnkompetanse er en fordel, men bakgrunn fra kommunikasjon/reklame/mediefag er også interessant
 • Forståelse for hva som skal til for å fortelle gode historier på nett og sosiale medier som treffer og påvirker ulike målgrupper
 • Ansvar for helhetlig produksjonsprosess - fra kreativ ideutvikling og målformulering sammen med kollegaer, det inkluderer ferdigheter og kompetanse innen manusskriving, opptak og regi, lyd- og bilderedigering, mastring og publisering i ulike kanaler og medier
 • Redaksjonell erfaring og stillfotokompetanse er en fordel
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du disponerer egen bil da oppgavene vi kreve reising mellom studiestedene og ellers i regionen

Personlig kompetanse

 • Faglig trygg og ønsker å dele av sin erfaring og kompetanse
 • Stor arbeidskapasitet og takler å ha mange pågående prosjekter samtidig
 • Evne til å prioritere egne oppgaver ut ifra tidsfrister og kvalitetskrav
 • Kreativ og initiativrik, men også resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

SØK STILLINGEN HER

Firma: Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».