Stillingsannonse:

Vi søker fagansvarlig for presse og PR

Søknadsfrist: 25. august

Norad går en spennende tid i møte med ny strategi, og ny organisering fra 1. september.

Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås - og det er ikke blitt mindre utfordrende med pandemien som herjer i verden.

Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Norad forvalter store deler av Norges bistandsmidler, og har også som kjerneoppdrag å spre kunnskap om utviklingsspørsmål, resultater av norsk bistand og bærekraftsmålene. Til dette styrker vi nå laget som jobber med presse og PR.

Vi søker en erfaren og initiativrik person til å ha fagansvar for presse- og PR-arbeidet vårt. Du får en viktig rolle i å utvikle et offensivt presse- og PR-team og styrke Norads eksterne kommunikasjon i samspill med resten av virksomheten. Presse- og PR-teamet er en del av kommunikasjonsavdelingen hvor vi ivaretar kommunikasjon fra A-Å.

Vi er opptatt av å jobbe godt i lag på tvers av kompetanseområder og virkemidler for å sikre helhetlig, effektfull kommunikasjon. Vi søker deg som har solid innsikt i det norske medielandskapet og gjerne også det internasjonale. Du har sterk analytisk teft til å identifisere saker med nyhetsverdi og se muligheter til å sette utviklingsspørsmål på agendaen.

Du synes både det er givende med operativ mediehåndtering og å gripe mulighetene her og nå, og du er god til å jobbe planmessig med de lange linjene og bygge PR-muligheter over tid. Hvor er du i dag? Kanskje jobber du med kommunikasjon i næringsliv, byrå eller offentlig sektor og ønsker å jobbe med de virkelig store samfunnsspørsmålene? Eller kanskje du har bakgrunn fra journalistikk, politikk eller jobber med internasjonale spørsmål, og ønsker å ta steget videre?

Vi er åpne for mange ulike bakgrunner. Kjennskap til bistand og internasjonale forhold er en fordel, men absolutt ikke et krav.

Stillingen rapporter til kommunikasjonsdirektør. Du kommer også til å arbeide tett opp mot Norads direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for presse/PR-team og utvikle fagområdet innenfor kommunikasjonsavdelingen og i Norad forøvrig.
 • Se etter og skape muligheter for å dele kunnskap og analyser om utviklingsspørsmål i samfunnet i tråd med Norads kommunikasjonsoppdrag.
 • Være kommunikasjonsrådgiver for Norads ledelse og andre i Norad.
 • Pressehåndtering reaktivt og proaktivt.
 • Bidra til å skape et godt samarbeid med Norads fagavdelinger for å lykkes med ekstern kommunikasjon og kunnskapsformidling.
 • Bidra til å bygge gode team og gode prosesser i avdelingen.
 • Budskapsutvikling.
 • Medietrening.
 • Prosjektledelse.
 • Bidra inn i ulike arbeidsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen ved behov .

Kvalifikasjoner

 • Sterk analytisk forståelse for samfunnsspørsmål og politikk.
 • Svært god kjennskap og forståelse for medielandskapet i Norge, og gjerne internasjonalt.
 • Solid erfaring med mediehåndtering.
 • Kreativ og taktisk evne til å identifisere gode kommunikasjonsgrep og se samspillet mellom ulike virkemidler.
 • Svært god penn, og evne til å gjøre komplekse budskap om til gode historier.
 • Relevant høyere utdannelse, eller lengre arbeidserfaring som kan kompensere for dette.
 • Å kunne skrive på nynorsk er en fordel men ikke en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske og analytiske evner.
 • Liker å lede, ta ansvar og få folk med, og er samtidig en god lagspiller.
 • God relasjonsbygger som trives med å ta kontakt med folk internt og eksternt .
 • Strukturert og resultatsorientert med stor gjennomføringsevne.
 • Trives med å ha mange baller i lufta, og en hverdag med høyt tempo.
 • Trygg på å ta store ansvarsoppgaver.
 • Stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra der det er behov.
 • Interessert i å holde seg oppdatert innen utviklingsspørsmål, samfunnsliv og medielandskapet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og stimulerende oppgaver.
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Moderne og flott kantine + velutstyrt treningsrom

Stilling som rådgiver lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnsspenn 51-65 (kr 458 900 - 586 500), eller 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 535 200 - 817 000). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.Stillingen er fast. Norad har flere stillinger innenfor kommunikasjon utlyst.

Kanskje er du kvalifisert til flere enn en stilling - da oppfordrer vi deg til å søke stillingene separat.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

For mer informasjon:
Seniorrådigver Eirik Hansen 952 00 761A
vdelingsdirektør Martha Haukaas 92 60 89 83

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS