Stillingsannonse:

Veterinærinstituttet søker nettredaktør

Søknadsfrist: 19. august

Vil du utvikle brukervennlige nettsider for Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet søker en faglig ambisiøs, framtidsrettet og samspillende nettredaktør som kan bidra til å formidle fagkunnskap om hvordan helse for dyr, fisk og mennesker henger sammen. Denne kunnskapen er fundamentet vårt når vi bistå myndigheter, bionæringer og flere i arbeidet for å hindre sykdom, sikre bærekraft og fremme god dyrevelferd.

Veterinærinstituttet vil videreføre sin aktive satsing de siste årene på å utvikle nettsider og nettbaserte tjenester i tråd med god brukeropplevelse. Til stillingen vil det ligge andre arbeidsoppgaver som er relevante innen kommunikasjon og beredskap ved instituttet.

Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt har hovedansvar for ekstern- og internkommunikasjon. Vi har et åpent, fleksibelt og inkluderende miljø i det som for tiden utgjør fem medarbeidere.

Stillingen får arbeidsted i Veterinærinstituttets nye moderne lokaler i Ås,
med forventet innflytting høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

Nettredaktør får ansvar for å koordinere videreutvikling av www.vetinst.no og tilsvarende nettbaserte tjenester. Vi ønsker et nytt blikk på innholdet i de digitale plattformene og hvordan disse bidrar til øvrig kommunikasjon. Som nettredaktør vil du jobbe tverrfaglig med utvikling av digitale løsninger.

I stillingen vil du få oppgaver og ansvar knyttet til redaksjonell utvikling av nettsider, sosiale medier og applikasjoner, samt analyseverktøy som Siteimprove, Hotjar og Google Analytics. Du vil bli sentral i arbeidet med å sikre gode tjenester og god brukeropplevelse når vi nå skal ta aktivt i bruk sømløse datastrømmer.
Du må også påregne å bli tatt inn i akutt beredskapskommunikasjon.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • relevant høyere utdanning, gjerne innen nettbasert kommunikasjon eller mediefag
 • utdanning og/eller erfaring innen biomedisinske fagområder er en fordel
 • minimum noen års erfaring som nettredaktør eller med bruk av digitale tjenester, god brukeropplevelse eller annet arbeid med kommunikasjon, journalistikk eller marked
 • kompetanse innen produksjon og utforming av budskap, tekst og bilder på nett
 • erfaring med prosjektstyring
 • erfaring med forskningskommunikasjon eller tilsvarende ville telle positivt

Personlige egenskaper

 • du har meget god framstillingsevne skriftlig og muntlig på bokmål, nynorsk og engelsk
 • du er fleksibel, serviceinnstilt og samarbeidende
 • du er selvstendig, strukturert og har god gjennomføringsevne
 • du er faglig nysgjerrig og ambisiøs
 • du jobber raskt under press og klarer å prioritere kortsiktige resultat opp mot langsiktige mål

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Vi ser etter nøyaktige, engasjerte og selvgående medarbeidere med øye for nye muligheter som de vil utvikle og dele kunnskap om. Personlig egnethet vil bli vurdert ut fra vurdert evne til samspill, til å engasjere andre og til å få disse til å forstå hvorfor det å kommunisere er viktig.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en stilling som du kan forme og utvikle selv i stor grad
 • et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglige utfordringer
 • en mangfoldig, fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse,
  innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver. Noe reiseaktivitet må påregnes i stillingen. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad.
CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:
Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas, tlf: 920 80 877.

SØK STILLINGEN HER

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden.
Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Veterinærinstituttet søker dyktige fagfolk innen kommunikasjon og administrative fagområder som del av vår strategiske satsing på å støtte bedre opp om forskning og kunnskapsutvikling framover. Vi lyser nå ut fem stillinger som skal forsterke støtteapparatet for forskning; forskningsadministrator, prosjektøkonom, kommunikasjonsrådgiver, informasjonsforvalter og nettredaktør. Se mer informasjon om alle stillingene her.

Firma: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS