Stillingsannonse:

Valgdirektoratet søker kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 19. februar

Kommunikasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar for kommunikasjonsarbeidet i direktoratet vårt.

Vår kommunikasjon skal bidra til å oppfylle direktoratets samfunnsoppdrag som er å opprettholde befolkningens tillit til valgordningen og valggjennomføringen, og gjennom dette legge til rette for frie, direkte og hemmelige valg.

Vi er i dag to medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen og ønsker å styrke laget med en ny fast ansatt. Vi trenger en medarbeider med kompetanse på flest mulig av kommunikasjonsavdelingens arbeidsoppgaver, slik at vi kan overlappe hverandre på de fleste områder.

Det er viktig at du er initiativrik, trives med å jobbe i team og ønsker å bidra til økt demokrati og tillit til valg i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • redaksjonelle oppgaver for valg.no og sosiale medier
 • utvikle og publisere innhold tilpasset ulike digitale kanaler
 • videreutvikle, utføre og veilede organisasjonen i måling, statistikk og analyser av brukeratferd
 • utarbeide medierapporter og analyser
 • mediehåndtering
 • planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonstiltak
 • bidra i videreutvikling av kommunikasjonstiltak og kommunikasjonsstrategi
 • andre kommunikasjonsrelaterte oppgaver

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra media- og kommunikasjonsarbeid
 • utdanning innen samfunnsfag, journalistikk eller media
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • trygg i bruk av digitale verktøy
 • god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har erfaring med ulike publiseringsplattformer
 • har et digitalt hode
 • er selvgående, effektiv og initiativrik
 • er engasjert, tydelig og inkluderende

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver kr 500.000-580.000 ev. seniorrådgiver kr 580.000-655.000 iht. kvalifikasjoner.
  Det kreves normalt 3 års relevant yrkeserfaring for stilling som rådgiver og 5 års relevant yrkeserfaring for seniorrådgiver. For særdeles kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • fleksible arbeidstidstidsordninger
 • gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
  (det blir trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse)
 • miljø for nytenkning og kreativitet
 • moderne og trivelige arbeidslokaler

Valgdirektoratet ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn eller ulik etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer også deg med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentliggjort i henhold til offentlighetslova §25.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Spørsmål om stillingen ta kontakt med:
Kristina Brekke Jørgensen, tlf. 971 66 728.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Valgdirektoratet

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og sikre frie, direkte og hemmelige valg. Valgdirektoratet har ansvar for statens operative oppgaver for valggjennomføringen på landsbasis.

Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg,
gi velgere informasjon om valg, samt drifte og forvalte valgadministrasjonssystemet EVA.
Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.