Stillingsannonse:

Taleskriver til kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 26. oktober

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet

Har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder.

Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Hva gjør vi?

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. De seks medarbeiderne håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 1. januar 2022.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Vi søker deg som er god til å skrive og forenkle komplekse saker slik at flest mulig forstår budskapet.

 • Organisere og skrive taler for statsråden og politisk ledelse om departementets fagområder, i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Lage presentasjoner.
 • Skrive debattinnlegg og kronikker.
 • Inngå i pressevaktordning med presseklipp og mediehenvendelser.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Høyere utdanning innen journalistikk eller kommunikasjon (minimum bachelornivå). Spesielt relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med å skrive taler eller andre muntlig pregede tekster.
 • Erfaring med å lage presentasjoner.
 • God samfunnsforståelse og politisk innsikt.
 • Svært gode ferdigheter i bokmål og nynorsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode engelskferdigheter, skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til, og interesse for Klima- og miljødepartementets fagfelt.

Du må være sikkerhetsklarert på nivå hemmelig, eller kunne klareres.

For å lykkes har du disse egenskapene:

 • Du har god skriftlig fremstillingsevne.
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger i en travel hverdag.
 • Du håndterer uforutsigbarhet og leverer godt også under tidspress.
 • Du er ryddig og systematisk.
 • Du er fleksibel og hjelpsom.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan normalt tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 594 300- 702 100 (lønnstrinn 65 - 74). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver, og fem år for å bli seniorrådgiver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Kommunikasjonssjef Jo Randen; tlf. 911 69 463

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS