Stillingsannonse:

Systemansvarlig for kirken.no og Kirkebakken

Søknadsfrist: 15. september

Kommunikasjonsavdelingen har totalt åtte medarbeidere som har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av all ekstern og intern kommunikasjon knyttet til Kirkerådets arbeid.

Avdelingen har ledig stilling med fokus på formålstjenlig og strategisk utnyttelse og videreutvikling av kirken.no og Kirkebakken.
Vi ønsker oss en kunnskapsrik og engasjert rådgiver som kan fortsette utbyggingen av kirkens digitale satsing.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra aktivt til å videreutvikle kirken.no og kirkens intranett innholdsmessig og teknisk, for å styrke ekstern og intern kommunikasjon, samt understøtte strategier og satsinger i Den norske kirke.
 • Sikre sømløst samarbeid mellom ulike leverandører og samarbeidspartnere innenfor IT-funksjonen og infrastrukturprosessen for kirken.
 • Følge opp økonomi for IT-systemene for intra- og internett.
 • Sikre tydelige bestillinger ved videreutvikling og nyanskaffelser.
 • Drifte og lede brukerutvalg.
 • Utvikle og vedlikeholde gode opplæringsmuligheter og kurs for brukerne.
 • Evaluere og kvalitetssikre systemene i forhold til risiko, integrasjoner og funksjonalitet.
 • Skape og gjennomføre ulike interne kommunikasjonstiltak knyttet til dette feltet.
 • Aktivt bidra til og styrke kommunikasjonsavdelingens daglige arbeid .
 • Innholdsproduksjon og publisering må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning Erfaring i å se innholdsmuligheter i kirkens digitale løsninger.
 • God teknisk og brukerorientert innsikt i digitale plattformer, herunder grundig praktisk kjennskap til minimum Episerver og Sharepoint.
 • God kunnskap om og erfaring fra kirken generelt og menighets- og bispedømmenivå spesielt.

Personlige egenskaper:

 • Teamorientert og selvstendig.
 • Strategisk og initiativrik.
 • Pedagogisk og engasjert.
 • Kreativt blikk for gode digitale muligheter i kirken.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver.
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Kirkens hus i Oslo sentrum.

Kontaktinfo:
Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig
474 81 606 / [email protected]

Arbeidssted: Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo

SØK STILLINGEN HER

Firma: Kirkerådet

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.