Stillingsannonse:

Samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist 23. mai

FN-sambandets kommunikasjonsavdeling har en ledig fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver.

Avdelingen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i FN-sambandet og driver nettstedet fn.no.
Andre viktige arbeidsoppgaver er faglig utvikling i organisasjonen, arrangementer og rådgiving på temaer som FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, arbeidsliv og klima.

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
Er du selvgående, en god lagspiller, har politisk teft og evne til å tilrettelegge og lede egne prosjekter?
Da kan du være den vi er på utkikk etter.

Personen vi ser etter

Du vil fungere som rådgiver, starte og lede egne prosjekter, skrive kronikker og bidra til faglig utvikling internt

  • vil få særlig ansvar for å følge opp FNs bærekraftsmål og arbeidslivsspørsmål: Du vil fungere som rådgiver, starte og lede egne prosjekter, skrive kronikker og bidra til faglig utvikling internt
  • drive utadrettet arbeid, ta initiativ til og lede samarbeidsprosjekter og arrangementer med eksterne aktører
  • vil arbeide sammen med øvrig ledelse med politisk påvirkning og kontakt med myndighetene. Jobbe for finansiering av ulike prosjekter
  • Svære ansvarlig for å utarbeide og følge opp deler av avdelingens budsjett og virksomhetsplan

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens ansvarsområde vil også være aktuelle.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

Du må ha relevant utdanning med fullført grad på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Du har relevant arbeidserfaring, for eksempel fra FN, innenfor organisasjonsliv, politikk, kommunikasjonsbransjen, journalistikk eller lignende

Du bør ha politisk teft, kunnskap og erfaring med å følge politiske prosesser. Du må ha god samfunnsforståelse og vurderingsevne. Du må ha engasjement for FN og internasjonale spørsmål

Du kan ta ansvar for egne prosjekter, ha gjennomføringsevne, være god på å dele informasjon og inkludere andre kolleger ved behov.

Du har gode analytiske ferdigheter, og er god på prosess og koordinering

Du er målbevisst og strukturert i din arbeidsform, du tar initiativ og er fleksibel og omstillingsdyktig

Du kan jobbe selvstendig, er ansvarsbevisst og samarbeider godt med andre

Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønn: Lønn etter gjeldende avtaler og lønnspolitikk hvor stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver på lønnstrinn 53 - 60 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Vårt lønnssystem er under revisjon.
For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjonsleder Ellen Sporstøl, telefon: 46 817 117.
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 23.05.19 via www.easycruit.
Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Firma: FN-sambandet

FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.
Vi er en medlemsorganisasjon, og målet vårt er å øke kunnskap, engasjement og skape debatt om FN og internasjonalt forpliktende samarbeid. FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, klima- og miljø, fredsbevarende arbeid er blant våre prioriterte temaer. FN-sambandet har 30 ansatte, fordelt på arbeidsteder i Oslo og i tre regioner.