Stillingsannonse:

Røde Kors søker frontsjef digitale kanaler

Søknadsfrist: 2. juni

Vi søker en pågående og kreativ frontsjef som kan skape engasjement og gjennomslag.

Røde Kors har ledig stilling som frontsjef for våre digitale kanaler og ansvarlig for å utvikle og forvalte vårt digitale innhold.

For Røde Kors er innhold i digitale kanaler og sosiale medier viktig for å oppfylle vårt mandat om å avdekke, hindre og lindre nød.

For Røde Kors er innhold i digitale kanaler og sosiale medier viktig for å oppfylle vårt mandat om å avdekke, hindre og lindre nød.
Frontsjefen er sentral i utviklingen av kommunikasjon om humanitære behov og Røde Kors sin innsats med alle våre målgrupper og befolkningen ellers. Frontsjefen må være pågående og kreativ og skape engasjement og gjennomslag. Stillingen har ansvar for å utvikle innhold og kanaler for å dekke framtidens kommunikasjonsbehov, og bidra til at Røde Kors er i toppklasse på digital kommunikasjon.

Frontsjefen deltar også i det generelle kommunikasjonsarbeidet nasjonalt og internasjonalt i kommunikasjonsenheten, og i et team på tvers som samarbeider om kommunikasjon, fundraising og analyse.

Sentrale oppgaver:

 • Lede planlegging og publisering av innhold i digitale kanaler og sosiale medier.
 • Analysere, forbedre og fornye innhold og kanaler, og videreutvikle kanal- og innholdsstrategi.
 • Forvalte og utvikle rodekors.no.
 • Bestille og skape innhold til digitale kanaler, inkludert video og lyd.
 • Delta i det nasjonale og internasjonale kommunikasjonsarbeid, inkludert pressevakt.

Vi ser etter følgende kapasiteter og erfaring hos frontsjefen:

 • Flermedial publisering på nettside og sosiale medier fra redaksjon eller større kommunikasjonsenhet.
 • Engasjerende innholdsproduksjon og redigering av tekst, foto og video.
 • Planlegging, forvaltning og forbedring av innhold.
 • Analyse og utvikling av innhold og kanaler.
 • Engasjement og evne til å løfte kommunikasjon om de humanitære aktivitetene og budskapene til Røde Kors, og bidra i annet kommunikasjonsarbeid gjennom pressevakt og reiser.
 • Tar ansvar og jobber godt i team i resten av organisasjonen.
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig i norsk og engelsk. Andre språk vil telle positivt.

Vi tilbyr:

 • En unik utfordring i verdens største humanitære bevegelse
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Frihet under ansvar, og spillerom for å jobbe strategisk.
 • Frontsjefen jobber i kommunikasjonsenheten i kommunikasjons- og samfunnsavdelingen.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Geir Arne Bore, [email protected], tlf 901 97 130
Søknadsfrist 02.06.2019

SØK STILLINGEN HER

Firma: Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med 100 millioner medlemmer, støttespillere og frivillige i 190 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger.
I Norge har Røde Kors 164 000 medlemmer, 90 000 faste givere og 42 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet.