REDIGERAR

Søknadsfrist: Snarest

Dag og Tid søkjer ein redigerar i 20 prosent stilling med onsdag som arbeidsdag.

Vi ønskjer oss ein person som er stø i nynorsk, har god allmennkunnskap, journalistisk forståing og røynsle med vanlege dataverktøy.

Løn etter avtale.

Tilsetjing snarast råd.

Send søknaden på e-post til Tiril Rem, [email protected].

Søknadsfrist: Snarest

Firma: Dag og Tid

Dag og Tid er ei fri vekeavis for kultur og politikk. Opplaget går fram, og det ligg no på 11 800. Vi held til i trivelege lokale i Oslo sentrum.