Stillingsannonse:

Redaktør søkes til NRK Sport

Søknadsfrist: 14. august

NRK

NRK

Skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Vil du lede Norges viktigste sportsavdeling? Vi søker en sterk redaktør med store ambisjoner for området.

Sportsredaktøren har det overordnede ansvar for utvikling og drift av NRK Sport og det redaksjonelle ansvaret for NRKs sportsproduksjon for alle medier.

I stillingen medfølger ansvaret for forvaltning av NRKs rettighetsavtaler på sportsområdet samt budsjettansvar for avdelingens produksjonsbudsjett.

NRK Sport har som oppdrag å dekke både store idrettsbegivenheter og bredden i norsk idrett. I tillegg leverer avdelingen løpende nyheter til alle flater.

Totalt er det ca. 90 årsverk i NRK Sport.

Vi søker en redaktør med bred publisistisk erfaring, solid fagkunnskap innenfor journalistikk og god kunnskap om produksjon og sport.

Vi er ute etter en inspirerende leder som ønsker å videreutvikle NRKs fortellerformater og journalistikk i en tid der publikums mediebruk er i sterk endring.

Rettighetsbilde skaper både utfordringer og gir muligheter, og vi søker en leder som liker å stå i slike utfordringer. Redaktøren rapporterer til programdirektør,

er en del av ledergruppen i Marienlystdivisjonen og vil også være en del av NRKs øvrige redaktørkollegium.

Vi søker en redaktør som:

er visjonær og strategisk på vegne av NRK og sjangerområdet, og forstår konkurransebildet

 • har solid publisistisk erfaring og bred kunnskap om sjangerområdet, og manøvrer godt mellom rettighetsinnhold og den uavhengige journalistikken

 • setter innovasjon høyt på agendaen, med særlig fokus på digitalt og valgbart innhold

 • brenner for å utvikle, motivere og lede folk

 • har gode samarbeidsevner og vil skape en felles kultur på tvers av fagområder og oppgaver

Arbeidsoppgaver

 • Redaktøren har det redaksjonelle ansvaret for sjangerområdet og et overordnet ansvar for utvikling og drift av avdelingen.

 • Redaktøren forventes å bidra positivt utover eget område.

 • Redaktøren har personalansvar for egen ledergruppe.

 • Budsjettansvar medfølger stillingen.

Personlige egenskaper

 • Stor gjennomføringskraft og evne til å motivere medarbeidere.

 • Endrings- og omstillingskapasitet.

 • Humør og driv.

Kontaktinformasjon

Charlo Halvorsen, direktør, 90833230, [email protected] eller
Birgitte Iuel, HR-sjef, 90798711, [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS