Producer NRK Sport - digital utvikling

Søknadsfrist: 22. august 2018

Er du personen som skal ta oss inn i fremtiden? Da må du søke denne stillingen!

Sporten skal styrke og utvikle produksjonsformatene, særlig i lys av økt bruk av digitale plattformer. Den teknologiske utviklingen gir muligheter for smartere produksjoner, nye fortellergrep, uttrykk og arbeidsflyt. Vi skal teste, utvikle og være i forkant som historiefortellere, vi skal fornye produksjonsmåtene, og vi skal sikre at vi er fremst i denne utviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Styrke og utvikle produksjonsformatene, spesielt i lys av digitale plattformer og nye rettigheter.
 • Sørge for utvikling av smartere produksjoner og måter, nye fortellergrep, uttrykk og arbeidsflyter.
 • Teste og utvikle ny teknologi for å bedre fortellerteknikk og produksjonsmåter. Bidra aktivt i den kreative prosessen innen historiefortelling med programutvikling og dramaturgi på alle plattformer.
 • Ha ansvar for regi- og produksjonsplanlegging.
 • Ha ansvar for dialog med interne og eksterne arrangør – og utføre nødvendige befaringer, samarbeid, utvikling og forberedelser.
 • Bidra i redaksjonsarbeidet på alle plattformer.
 • Tilstrebe å planlegge og gjennomføre produksjonen og utviklingen innenfor budsjettramme. Instruere medvirkende på gjennomføring og tilrettelegging for bruk. Instruere og motivere programleder/-ne
 • Ha ansvar for etterarbeid/ferdigstilling av program.
 • Være aktiv i evaluering og sørge for videreutvikling av produksjoner og sendinger.

Kvalifikasjoner

 • Du er et hakk foran andre på digitale trender og innovasjon. Du elsker endring og utvikling, og jakter stadig forbedringer.
 • Du har spisskompetanse på utvikling og har et kreativt formspråk
 • Du legger lista høyt, og ønsker å lage virale hits.
 • Du lar deg inspirere av å ta i bruk nye tekniske verktøy som forbedrer og forenkler produksjonen
 • Du har erfaring med omfattende og kompliserte produksjoner fra studio og OB, men blir like inspirert av å sende LIVE med mobiltelefonen din. Derfor har du også erfaring med let-regi, -foto og -lyd.
 • Du har god dramaturgisk og fortellerteknisk kompetanse
 • Du må kunne jobbe med flere prosjekter samtidig
 • Du kan linja fra direktesendinger til postproduksjon og er stødig og selvstendig i forarbeid/produksjon/etterarbeid
 • Du må være en tydelig og inkluderende arbeidsleder
 • Du må ha utpreget samarbeidsevne og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Regi/TV-faglig utdanning fra HIL eller tilsvarende (lang erfaring kan kompensere for kravet om utdanning)
 • Relevant producer/regi-erfaring
 • Stor kunnskap om - og lidenskapelig interesse for - sport
 • Stødig og selvstendig i forarbeid/produksjon/etterarbeid
 • Jobbe raskt og effektivt i Quantel, Adobe Premiere Pro, After Effects og Photoshop

Utdanningsretning

 • Journalistikk / Kommunikasjon

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Lederegenskaper
 • Initiativrik og selvstendig
 • Nyskapende
 • Endringsvillig
 • Evne til å jobbe under tidspress
 • Gode gjennomføringsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • Utadvendt og godt humør
 • Serviceinnstilt

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Vi tilbyr

 • Et varier arbeid i et hektisk, men trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kolleger i en profesjonell mediebedrift
 • ikke-periodiske vakter, kvelds- og helgearbeid

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Bjørn-Gunnar Vellan, Redaksjonsleder(+47) 95707655

Håkon Grønbech, Redaksjonssjef(+47) 91818933

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 22. august 2018

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har redaksjoner og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital og flerkulturell kompetanse.