Parat søker journalist og rådgiver

Søknadsfrist: Snarest

Parat har ledig stilling for en person med høyere utdanning i kommunikasjon eller journalistikk. Søkere med annen utdanning eller relevant erfaring vil også kunne bli vurdert.

Vårt arbeid består av faktaorientert og analyserende kommunikasjon, formidlet gjennom effektive og engasjerende fortellerteknikker i alle våre kanaler: Nett, magasiner og video, i tillegg til rådgivning og utarbeidelse av kronikker og debattinnlegg.

Parats avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ligger sentralt i Oslo og består av fem ansatte.
Vi jobber tett opp mot Parats advokater, forhandlere, øvrige ansatte og politisk ledelse.

Du må være oppdatert på digitale historiefortellingsteknikker for å formidle sakene dine og du må beherske grunnleggende verktøy for digital publisering.

Kunnskap i bruk og publisering på sosiale medier vil bli vektlagt.

Du behersker både tradisjonelle og moderne journalistiske metoder.
Du må ha gode formidlingsevner og klare tanker om hvordan du kan bidra til å styrke vårt kommunikasjonsarbeid.
Du vil få god anledning til å produsere saker som får konsekvenser- og vil kunne påvirke samfunnsutviklingen.

Det er viktig at du kan jobbe godt i team, har evne til å lære av andre og kan lære bort selv. Vi ønsker oss en medarbeider som kan jobbe selvstendig innenfor avdelingens prioriterte oppgaver.

Ansatte i Parat har en fleksibel arbeidssituasjon med gode pensjons betingelser og andre rettigheter nedfelt i vår tariffavtale.
Lønn avtales individuelt og tilpasses søkerens kompetanse.

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist:
Søknad med attester og vitnemål sendes [email protected] eller
Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo, innen 31. januar 2019.

Spørsmål kan rettes til:
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Parat, Trygve Bergsland, mobil 905 85 639, [email protected]

Firma: Parat

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon etablert 1. januar 2005 og tilsluttet YS.
Vi har 70 ansatte og 40 000 medlemmer innen de fleste yrker og bransjer innen alle sektorer i arbeidslivet.
Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo, og vi har regionkontorer i seks byer i Norge.
Vi er en IA-bedrift og opptatt av et mangfoldig arbeidsmiljø. Alle kvalifiserte oppfordres til å søke, uavhengig av etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller alder.