Organisasjonssekretær - (ca 1 års vikariat)

Søknadsfrist: 19. august 2018

Bli med og styrk Norsk Journalistlags tilbud til medlemmer og tillitsvalgte.

Norsk Journalistlag søker organisasjonssekretær.

Oppgavene består i å bistå tillitsvalgte i lag (særlig Norsk Journalistlag i Oslo) øvrige klubber og medlemmer både organisatorisk og med oppfølging av forskjellige medlemstilbud.

Vi ønsker oss en person med erfaring fra organisasjonslivet og fra redaksjonell virksomhet.

I stillingen trenger vi en engasjert person som tar eget ansvar, er godt organisert, har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, og ikke er redd for å arbeide i forskjellige datasystemer. Norsk Journalistlag er en liten organisasjon der alle må være forberedt på å delta der det er behov. Du må også regne med noe ettermiddags/kveldsarbeid.

Organisasjonssekretæren er en del av avdelingen for Journalistikk og organisasjon.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte avdelingsleder Hilde Tretterud på epost [email protected]

Tiltredelse snarest.

Søk på stillingen her: www.finn.no

Søknadsfrist er 19. august 2018

Firma: Norsk Journalistlag

Norsk Journalistlag (NJ) er en uavhengig fagforening som arbeider for etisk, kritisk og fri journalistikk. NJ ivaretar journalistenes profesjonsfaglige interesser, opphavsrettigheter og rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Sekretariatet - med snaut 30 ansatte, inkludert leder og nestleder på fulltid - ligger i Oslo sentrum.