Stillingsannonse:

ØKOKRIM søker senior kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 23. september

Er du samfunnsengasjert og kommunikasjonsfaglig sterk?
Glad i tempo, selvstendig og liker å jobbe tett på nyhetsbildet?


Vi er på jakt etter en ny, erfaren kommunikasjonsrådgiver som skal bistå og rådgi ØKOKRIMs ansatte med mediehåndtering, og som er et bindeledd i formidlingen av ØKOKRIMs virksomhet.

I samspill med kolleger vil du bidra til at vi bekjemper og forebygger kriminalitet på våre ansvarsområder.

Kommunikasjonsrådgiveren er sentral i ØKOKRIMs mediearbeid.

I samspill med kolleger vil du bidra til at vi bekjemper og forebygger kriminalitet på våre ansvarsområder. Dette krever at du er kvalitetsbevisst, grundig og har en åpen holdning. I tillegg til ekstern kommunikasjon, skal du også arbeide med intern kommunikasjon.

Du vil arbeide tett med ledelsen, de påtaleansvarlige og grafisk designer. Kommunikasjonsrådgiveren rapporterer til ØKOKRIM-sjefen.
ØKOKRIM er for tiden i en omstillingsprosess, så det er noe usikkerhet knyttet til den videre organiseringen.

Er du den rette medarbeideren, kan vi tilby deg konkurransedyktig lønn innenfor lønnsspennet.

Arbeidsoppgaver

 • være ØKOKRIMs rådgiver innen kommunikasjonsområdet
 • ha fagansvar for kommunikasjon (utarbeide/oppdatere strategi og rutiner)
 • gi medieråd
 • overvåke og presentere mediebildet internt
 • håndtere mediene
 • utarbeide pressemeldinger
 • vedlikeholde og videreutvikle ØKOKRIMs nettsteder og andre kommunikasjonsplattformer

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års universitets/høgskoleutdanning inn det aktuelle fagområdet
 • normalt 5-8 års relevant yrkeserfaring, gjerne journalistikk
 • god kunnskap om og erfaring med mediekontakt
 • kjennskap til politiet og påtalemyndigheten er ønskelig
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i bokmål, nynorsk og engelsk
 • meget gode IT-ferdigheter.
 • plettfri vandel og være skikket til tjeneste i politiet (uttømmende og utvidet politiattest må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41)

Personlige egenskaper

 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • evne til å kommunisere godt med ulike mennesketyper
 • serviceorientert
 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • kreativ og initiativrik
 • beslutningsdyktig og ansvarsfull
 • meget gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • sentralt arbeidssted i Oslo sentrum
 • medlemskap i Statens pensjonskasse; én av Norges beste pensjonsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid
 • betalt overtid (noe overtid må påregnes)
 • avlønning som seniorrådgiver (SKO 1364), kr 600 000-700 000

SØK STILLINGEN HER:

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

For å ivareta ønsket om mangfold i staten er det et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknad registreres i WebCruiter og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Hedvig Moe assisterende ØKOKRIM-sjef tlf: 40 49 11 35

Firma: Økokrim

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Vi arbeider for å beskytte velferdssamfunnet og det økonomiske systemet.
Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere
som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.
ØKOKRIM holder til sentralt i Oslo.