Nyhetsredaktør for intranett ved Forsvarets mediesenter

Søknadsfrist: 10. januar

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver som brenner for å fortelle gode og viktige historier til Forsvarets over 15.000 ansatte.

Til denne stillingen ser vi etter deg som både har et strategisk overblikk, en god penn og som raskt kan sette deg inn i kompliserte problemstillinger.

Stillingen ligger hos Forsvarets mediesenter på Akershus festning, og du vil ha nøkkelrolle i satsingen på god internkommunikasjon i Forsvaret.

Ved Forsvarets mediesenter jobber i underkant av førti mennesker målrettet med ekstern og intern kommunikasjon.

Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, og har et eget produksjons- og analysemiljø.

Forsvarets intranett er stort og inne i en spennende utvikling, og satsingen på god internkommunikasjon er økende.

Arbeidsoppgaver

 • Være redaktør for nyhetssaker på intranettets forside
 • Skrive gode og interessante saker til intranett og eventuelt andre kanaler, i tett samarbeid med fagmiljøer i Forsvaret
 • Redigere og publisere saker på intranett
 • Bistå med strategisk rådgivning innen intern kommunikasjon
 • Delta som kommunikasjonsrådgiver i prosjekter knyttet til organisasjonsutvikling og endring i Forsvaret
 • Ha dialog med Forsvarsstaben, Forsvarets ledelse og Forsvarets kommunikasjonsorganisasjon og bistå dem med å skape god internkommunikasjon
 • Inngå i Forsvarets mediesenters redaksjon og deskordning
 • Samarbeide tett med intranettredaktør

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Svært god skriftlig framstillingsevne – du kan forenkle kompliserte saker med stor presisjon
 • Erfaring fra internkommunikasjon og kommunikasjonsfaglig rådgivning
 • Strategisk blikk og svært god helhetsforståelse
 • Teknisk interesse samt erfaring fra nettpublisering
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om SharePoint 2013
 • Prosjektledererfaring og erfaring fra å jobbe med/i det offentlige
 • God kjennskap til Forsvaret og erfaring fra kommunikasjonsprosesser i forbindelse med omstilling og endring Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • Du må ha en smidig og klok tilnærming til folk, være positiv og initiativrik, og kunne arbeide både selvstendig og tett sammen med andre
 • Du har et godt strategisk blikk, god helhetsforståelse og er flink til å bygge tillit. I tillegg må du tåle hektiske perioder og samtidig evne å se de lange linjene i prosesser
 • Vi forutsetter at du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert, og evne å ta i bruk ny teknologi

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 60 - 68, for tiden kr 524.200 – 607.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Hege Dyrhaug Moe
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 23 09 77 55 / 930 34 507
E-post: [email protected]

SØK STILLINGEN HER

Firma: Forsvaret

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.