Stillingsannonse:

NRK Vestland søkjer sommarvikarar

Søknadsfrist: 25. januar

NRK

NRK

NRK skal styrke demokratiet og samle og engasjere alle som bur i Noreg. Dei grunnleggande verdiane våre er å vere opne, modige og truverdige. For at vi skal lykkast med det omfattande oppdraget vi har fått som allmennkringkastar, treng vi medarbeidarar med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe saman med oss for å skape godt og viktig innhald som treffer alle som bur i landet vårt?

NRK er omfatta av Offentleglova sine paragrafar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjar må grunngje eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikkje blir akseptert, vil søkjar bli varsla og kan eventuelt trekkje søknaden.

NRK Vestland har fleire ledige sommarvikariat i Førde og Bergen.

Vi er på jakt etter journalistar som kan løfte saker frå Vestlandet til eit nasjonalt publikum. Du må vere oppteken av å lage saker som engasjerer og som blir valt av flest mogleg, spesielt eit ungt publikum.

Arbeidsoppgåver

 • Nyheitsarbeid for nett, radio, TV og sosiale medium.
 • Jobbe fram saker frå idé til ferdig sak.
 • Utrykking på store hendingar.
 • Jobbe i felt og levere lyd, bilete og video til alle plattformer.

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med nyheitsarbeid.
 • Har god nyheitsteft og evne til å ha oversikt i eit hektisk nyheitsbilete.
 • Er samfunnsengasjert og følgjer med i nyheitsbiletet.
 • Skriv godt og har ei sikker munnleg språkføring.
 • Har evne til å formidle og velge innhald slik at det treffer målgruppa.
 • Har god digital forståing og evne til å setje seg inn i teknisk utstyr.

Personlege eigenskapar

 • Har energi og humør.
 • Kan arbeide sjølvstendig og har eigne idéar.
 • Har gjennomføringsevne og engasjement.
 • Har gode samarbeidsevner og vilje til å vere med på å løfte heile laget

Vi tilbyr

 • Redaksjonen i NRK Vestland har eit godt arbeidsmiljø.
 • I NRK Vestland vil det vere gode vilkår for utvikling og kompetanseheving.
 • Du vil få arbeide i ein spanande nyheitsredaksjon der du får erfaring med både nett, TV, radio og sosiale medium.

Annet

 • Arbeidet inneber helge- og turnusjobbing.
 • Du må ha førarkort.
 • Skriv om du ynskjer å jobbe i Bergen, Førde eller begge stader.

Kontaktinformasjon

Bergit Sønstebø Svendseid, redaksjonssjef, Bergen 481 15 103

Linda Olin Reite, redaksjonssjef, Førde 975 00 907

Søk på stillinga

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS