Stillingsannonse:

Norsk Journalistlag søker avdelingsleder i avdeling for journalistikk og organisasjon

Søknadsfrist: 30. september

Har du ledererfaring og kompetanse fra organisasjonslivet og mediebransjen, er du kanskje vår nye avdelingsleder for Journalistikk og organisasjon?

Spennende og utfordrende lederstilling i medlemsorganisasjonen for journalister.

Avdelingsleder sitter i ledergruppa i sekretariatet sammen med avdelingsleder for de to andre avdelingene, sekretariatsleder og politisk valgt leder og nestleder.

Journalistikk og Organisasjon er en avdeling med 9 ansatte, som har varierte oppgaver som

  • Organisasjonsbygging gjennom oppfølging av tillitsvalgte på alle nivåer, og kursvirksomhet for tillitsvalgte (NJ-skolen)
  • NJs informasjons- og kommunikasjonsarbeid, herunder verving av nye medlemmer
  • Oppfølging av et bredt og sammensatt medlemstilbud, blant annet studiepermisjonsordningene, journalistfaglig aktivitet som debattmøter og konferanser,
  • Internasjonalt arbeid
  • Utvikling av mediepolitikk og påvirknings- og lovarbeid knyttet til medierett og medieøkonomi
  • Gjennomføring av landsmøte og andre arrangementer

For å fylle denne stillingen er det viktig med god kunnskap om organisasjonsarbeid, gjerne fagforeningsarbeid, og kjenner du mediebransjen er det en fordel. Du vil få et særlig ansvar for NJs kommunikasjonsarbeid, så kompetanse på dette området er nødvendig.

Avdelingsleder rapporterer til sekretariatsleder, bør være glad i å arbeide med mennesker, får personalansvar og ansvar for å koordinere arbeidet i avdelingen slik at det løses på beste måte.

Norsk Journalistlag ønsker mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Gode lønns- og arbeidsbetingelser.
Tiltredelse snarest mulig.

Søknad med CV sendes sekretariatsleder Hilde Tretterud på epost: [email protected]

Spørsmål om stillingen kontakt:
Sekretariatsleder Hilde Tretterud på tlf: 975 88 099 eller epost: [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Norsk Journalistlag

Norsk Journalistlag (NJ) er en uavhengig fagforening som arbeider for lønns- og arbeidsbetingelser og ivaretar profesjonsfaglige interesser for redaksjonelle medarbeidere og frilansere. NJ har drøyt 8000 medlemmer innenfor alle medier. Sekretariatet ligger i Oslo sentrum, har 23 ansatte, samt valgt leder og nestleder på fulltid.
Det er tre avdelinger: Arbeidsliv, Økonomi og administrasjon, og Journalistikk og organisasjon.
NJ gir også ut «Journalisten». Det er høyt aktivitetsnivå og et bredt spekter av oppgaver.

Powered by Labrador CMS