Nettjournalist og SoMe-medarbeider

Søknadsfrist: 22. august 2018

Nasjonalbiblioteket øker formidlingsaktiviteten og søker i den forbindelse etter en ny medarbeider. Stillingen vil være lagt til Mo i Rana og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 14 medarbeidere i Oslo, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon. I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og ti utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til rundt seks bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD. I 2018/2019 er det også to store og ambisiøse byggeprosjekter i Oslo – et kartsenter for sjeldne og eldre kart, og en permanentutstilling med verdifulle objekter fra norsk offentlighets historie. Gjennom disse kanalene og på disse arenaene – og gjennom direkte strømming av alle arrangementer på nb.no – gjøres deler av kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger som litteratur, brev, musikk, film og fotografi tilgjengelig for alle i Norge.

Nå ønsker vi å knytte til oss en medarbeider i Mo i Rana i et ettårig engasjement, som skal gi selvstendige bidrag til formidlingsarbeidet gjennom innhold i sosiale medier, nettsaker, nyhetsbrev, sosiale medier-kampanjer og andre aktiviteter. Samlet skal dette spre god og nysgjerrighetsvekkende informasjon om kulturformidlingen vår, og skape entusiasme for objekter i samlingene og fortellinger om disse. Medarbeideren vil også ha ansvar for å lage saker til intranettet, koordinere og gjennomføre tre til fem årlige publikumsarrangement i Mo i Rana, og å utvikle et profesjonelt opplegg i mottak og gjennomføring av et begrenset antall omvisninger for eksterne gjester og besøkende på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, på norsk og engelsk. Til stillingen følger det én ukes pliktig opphold i Oslo hver måned, der medarbeideren vil jobbe med ulike redaksjonelle oppgaver sammen med kollegaer i avdelingen. I tillegg vil medarbeideren bistå i oppfølgingen og avviklingen av et ukentlig publikumsarrangement på kveldstid under arbeidsoppholdene i Oslo, og iblant enkelte på dagtid. Stillingen inngår i en kjernegruppe på tre medarbeidere som jobber med eksterne og interne informasjonsoppgaver, der arbeidet ledes av en koordinator. For øvrig rapporterer stillingen til avdelingsdirektøren.

Merk at det skal vedlegges arbeidsprøver til søknaden innen søknadsfristen: tre publiserte saker som journalist (fra avis, nettsted, el.l.) som lenke, pdf eller annen fil; tre filmsnutter du har laget som lenke eller fil og tre fotografier du har tatt som jpg-fil eller tilsvarende. Vi ønsker også tre eksempler på sosiale medier-saker du har laget, fra Facebook og/eller Instagram. Det skal ikke leveres flere eller færre enn det angitte antallet arbeidsprøver.

Arbeidsoppgaver

 • Lage journalistikk og gode fortellinger i tekst og bilde, for nett, sosiale medier og intranett
 • Lage sosiale medier-kampanjer og nyhetsbrev
 • Skrive tekster av høy kvalitet, tilpasset sakens innhold og form
 • Ta fotografier og lage filmsnutter av høy kvalitet, tilpasset sakens innhold og form
 • Utvikle, organisere og holde et begrenset antall omvisninger
 • Koordinere og gjennomføre tre-fem publikumsarrangementer i året
 • Tilrettelegge og bistå under VIP-besøk
 • Bistå i ulike redaksjonelle oppgaver
 • Bistå i oppfølging av medarbeiderutsalg av NBs bøker, postkort mm
 • Bistå under enkelte publikumsarrangement i Oslo

Kvalifikasjoner

 • Journalistisk erfaring, god vurderingsevne og høy etisk bevissthet
 • Forståelse av hva som er bruker- og delevennlig på nett og i sosiale medier
 • Kjennskap til relevante SoMe-verktøy
 • Godt skriftlig og muntlig språk, på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter i og erfaring med produksjon, redigering og publisering av tekst, bilder og filmsnutter på nett og i sosiale medier
 • God i muntlig presentasjon
 • Interesse og engasjement for formidling av kulturarven
 • Journalist- eller medieutdannelse tilsvarende bachelor, realkompetanse/erfaring kan erstatte formalkrav
 • Egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, effektiv og idérik
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og fleksibel arbeidsform
 • Kan tilegne seg ny kunnskap raskt
 • God til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • Arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
 • Ansvarsfølelse
 • Dokumentert gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Ettårig engasjement i stillingskode 1434 som rådgiver, som lønnes fra lønnstrinn 45, med aktuell innplassering i ltr 46-58, som for tiden utgjør 415 100-505 800 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønnsplassering vurderes
 • Et spennende, faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et rikt kulturliv
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode tur-, jakt- og fiskemuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Arbeidssted

Mo i Rana med jevnlige arbeidsopphold i Oslo.

Tiltredelse

Etter avtale, høsten 2018

Annet

 • Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25.
 • Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktinfo:

Ida Berntsen, Avdelingsdirektør, 90 03 60 60

[email protected]

Spørsmål om CV og søknad: [email protected]

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 22. august 2018

Firma: Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket. Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr. Vi trenger medarbeidere som er nytenkende, fleksible, samarbeidsvillige og resultatorienterte. Som medarbeider i Nasjonalbiblioteket får du: være med i den spennende prosessen med å forme en sentral kulturinstitusjon i starten av det 21. hundreåret en engasjerende arbeidsplass i stadig utvikling Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.