NETTAVISEN TRENGER FLERE FLINKE FOLK

Søknadsfrist: Snarest

Nettavisen har ledige deltidsstillinger som kvelds- og helgevakter.

Vi søker deg med nyhetsteft, evnen til å se gode vinklinger, forståelse for hvordan nettet fungerer, og med et sikkert språk. Bredt interessefelt og gode allmennkunnskaper er et pluss.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i nyhetsovervåkning, publisering og distribusjon m.m. Stillingene inngår i turnus, og vil jobbe tett sammen med vaktsjefer. Ansatte i disse stillingene vil kunne regne med mulighet for å jobbe ekstra i forbindelse med sykdom eller ferieavvikling.

Som ansatt i Nettavisen får du være med å påvirke en nettavis i vekst – og være del av en arbeidsplass med godt miljø og hvor det er høyt under taket. Lønn etter kvalifikasjoner.

Nettavisen ønsker å styrke kvinneandelen i redaksjonen, og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det samme gjelder personer med flerkulturell bakgrunn.

Hvis du har noen spørsmål til stillingene, kontakt gjerne utgavesjef/frontredaktør Morten Karlsen på mobil 90757758 eller e-post [email protected]. Klubbleder i Nettavisen er Kjetil B. Mæland – mobil 93664455 eller e-post [email protected].

Søknad med vedlegg sendes til personalsjef Per Gunnar Sværen på e-post: [email protected].

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: Snarest