Stillingsannonse:

Nasjonalbiblioteket søker videojournalist til seks måneders engasjement

Søknadsfrist: 23. juni

Vil du hjelpe oss med å visualisere saker om kulturarven på nett og i sosiale medier på en måte som deler kunnskap og vekker nysgjerrighet?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en videojournalist til et halvt års engasjement.
Ønsket tiltredelse er snarest mulig og senest 6. august.

Videojournalisten skal ha ansvar for å utvikle ideer til og produsere saker som visualiserer kulturformidlingen i Nasjonalbiblioteket på nett og i sosiale medier.

Videojournalisten skal ha ansvar for å utvikle ideer til og produsere saker som visualiserer kulturformidlingen i Nasjonalbiblioteket på nett og i sosiale medier. Det ligger også til arbeidsoppgavene å redigere og publisere film- og lydopptak av Nasjonalbibliotekets arrangementer.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 16 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon.
I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og seks utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD.
Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Stillingen inngår i en nettredaksjon og rapporterer for øvrig til avdelingsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle innhold og ideer sammen med nettredaksjonen
 • produsere og levere ferdig visuelt innhold til nett og sosiale medier
 • redigere og publisere film- og lydopptak av Nasjonalbibliotekets arrangementer
 • ta stillbilder for publisering
 • enkel fotoredigering
 • klarere rettighetsbelagt materiale
 • bistå i annet redaksjonelt arbeid etter behov
 • bidra til profesjonalisering av vår visuelle egenproduksjon

Kvalifikasjoner

 • journalistisk kompetanse, god vurderingsevne og høy etisk bevissthet
 • gode ferdigheter og erfaring med produksjon, redigering og publisering av video og bilder til nett og i sosiale medier
 • god forståelse av hva som er bruker- og delevennlig på nett og i sosiale medier
 • det må legges ved et tidligere publisert arbeid som arbeidsprøve til søknaden
 • utdannelse innen film, foto, journalistikk eller mediefag, realkompetanse kan erstatte formalkrav
 • egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • ansvarsfølelse og nøyaktighet
 • dokumentert gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • et halvt års engasjement i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ida Berntsen, avdelingsdirektør, 90 03 60 60

Søknadsfrist: 23.06.2019

Søk på stillingen her

Firma: Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.
Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.