Stillingsannonse:

Nasjonalbiblioteket søker podkastjournalist og –produsent til seks måneders engasjement

Søknadsfrist: 23. juni

Vil du hjelpe oss med å lage podkaster som formidler kulturarven til et bredt allment publikum?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter, og søker etter en podkastjournalist og -produsent til et halvt års engasjement.
Ønsket tiltredelse er snarest mulig og senest 6. august.

Det er et mål at podkastene skal benytte mulighetene dette formatet gir, i fortellergrep, valg av intervjuobjekter, arkivmateriale og lyddesign.

Podkastjournalisten og -produsenten skal ha ansvar for å utvikle ideer til å lage egne podkaster på 10-30 minutter med utgangspunkt i materialet i Nasjonalbibliotekets samlinger, på en måte som deler kunnskap og vekker nysgjerrighet.
Det er et mål at podkastene skal benytte mulighetene dette formatet gir, i fortellergrep, valg av intervjuobjekter, arkivmateriale og lyddesign.
Det ligger også til arbeidsoppgavene å redigere og publisere opptak av Nasjonalbibliotekets arrangementer som podkast.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 16 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon.
I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og seks utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD.
Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle innhold og ideer til podkaster
 • produsere og levere ferdige podkaster
 • redigere og publisere opptak av Nasjonalbibliotekets arrangementer, som skal legges ut som podkast
 • klarere rettighetsbelagt materiale
 • bistå i annet redaksjonelt arbeid etter behov

Kvalifikasjoner

 • journalistisk kompetanse, god vurderingsevne og høy etisk bevissthet
 • gode ferdigheter og erfaring med produksjon, redigering og publisering av podkaster og/eller radio
 • utdannelse innen journalistikk, realkompetanse kan erstatte formalkrav
 • det må legges ved et tidligere publisert arbeid som arbeidsprøve til søknaden egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • ansvarsfølelse og nøyaktighet
 • dokumentert gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • et halvt års engasjement i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ida Berntsen, avdelingsdirektør, 90 03 60 60

Søknadsfrist: 23.06.2019

SØK STILLINGEN HER

Firma: Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.
Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.