Stillingsannonse:

Nasjonalbiblioteket søker nettjournalist og SoMe-medarbeider til seks måneders engasjement

Søknadsfrist: 23. juni

Vil du hjelpe oss med å lage saker til nett og sosiale medier som formidler kulturarven på en måte som deler kunnskap og vekker nysgjerrighet?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en nettjournalist og SoMe-medarbeider til et halvt års engasjement.
Ønsket tiltredelse er snarest mulig og senest 6. august.

Nettjournalisten skal gi selvstendige bidrag gjennom utvikling av innhold i sosiale medier og på nb.no, basert på innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger.

Nettjournalisten skal gi selvstendige bidrag gjennom utvikling av innhold i sosiale medier og på nb.no, basert på innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger. Publisering av saker på intranett ligger også til stillingen.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 16 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon.
I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og seks utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD. Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Stillingen inngår i en nettredaksjon og rapporterer for øvrig til avdelingsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle innhold og ideer sammen med nettredaksjonen
 • produsere og levere ferdig innhold til nett og sosiale medier
 • skrive tekster av høy kvalitet, tilpasset sakens innhold og form
 • bistå i ulike redaksjonelle oppgaver, blant annet intranett

Kvalifikasjoner

 • journalistisk kompetanse, god vurderingsevne og høy etisk bevissthet
 • gode ferdigheter og erfaring med produksjon, redigering og publisering av nett- og SoMe-saker
 • god forståelse av hva som er bruker- og delevennlig på nett og i sosiale medier
 • høy kompetanse på tekst, tekstredigering og norsk skriftlig
 • det må legges ved en arbeidsprøve til søknaden, gjerne et tidligere publisert arbeid
 • utdannelse innen journalistikk eller mediefag, realkompetanse kan erstatte formalkrav
 • egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • ansvarsfølelse og nøyaktighet
 • dokumentert gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • et halvt års engasjement i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ida Berntsen, avdelingsdirektør, 90 03 60 60

Søknadsfrist: 23.06.2019

SØK STILLINGEN HER

Firma: Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.
Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.