Næringslivets sikkerhetsorganisasjon søker kommunikasjons-rådgiver/redaktør

Søknadsfrist: 17. juni 2018

Vil du jobbe med kommunikasjon i en spennende organisasjon samt være redaktør for fagbladet Sikkerhet?

Vår kommunikasjonsrådgiver og redaktør skal ha permisjon, og vi søker derfor etter en engasjert og dyktig vikar. Vikariatet er på 12 måneder med ønsket oppstart fra 6. august, med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgaven vil være redaktøransvar for fagbladet Sikkerhet. Bladet utgis fire ganger i året, har et godkjent opplag på 4.144 og sendes ut til industrivern- og beredskapsinteresserte fagfolk over hele landet.

I tillegg vil arbeidsoppgavene være knyttet til NSOs andre kommunikasjonsfaglige behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Redaktør for fagbladet Sikkerhet: Lede redaksjonsmøter, skrive artikler og reportasjer, redigere og veilede andres tekster, korrekturlesing og arbeid med layout i samarbeid med desken, det administrative ansvaret for bladproduksjonen og innleveringsprosessen, være fagbladets bindeledd inn mot Fagpressen og andre aktuelle nettverk
 • Redaktør og redigerer for nettstedet nso.no: Legge ut nyhetssaker, sende ut nyhetsbrev, oppdatere sidene
 • Administrere NSOs Facebook- og LinkedIn-profiler
 • Delta på NSOs kurs og andre aktiviteter
 • Andre kommunikasjonsfaglige behov i NSO

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Journalistutdannelse. Erfaring kan erstatte kravet om formell utdannelse
 • Erfaring som journalist og/eller redaktør er en stor fordel
 • Erfaring med Facebook og LinkedIn
 • Erfaring med Wordpress, Photoshop og InDesign er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og engasjert
 • Du lærer deg raskt nye fagområder og du kan formidle tungt fagstoff på en forståelig og riktig måte
 • Du liker å holde et høyt tempo
 • Du er strukturert og har god oversikt
 • Du har evnen til raskt å kunne sette deg inn i og videreformidle saker innenfor smale fagområder (industrivern og egenberedskap)
 • Du har et våkent blikk for bilder og layout

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Rådgiver og redaktør Karoline K. Åbyholm, mobil 936 14 307, epost: [email protected]

Direktør i NSO, Knut Oscar Gilje, mobil 995 29 051, epost: [email protected]

Søknad, CV og gjerne arbeidsprøver sendes til [email protected].

Merk mailen med «Søknad kommunikasjonsrådgiver/redaktør». Vi vurderer søknadene fortløpende.

Arbeidssted: Lysaker

Stillingstype: Vikariat

Søknadsfrist: 17. juni 2018

Firma: Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgave å drive tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, og drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. NSOs myndighetsrolle følges opp av DSB gjennom årlige forventningsbrev. NSOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSO har 11 ansatte og har kontorer på Lysaker.