Stillingsannonse:

Nærings- og fiskeridepartementet søker kommunikasjonsrådgjevar - NFD 29/20

Søknadsfrist: 01. november

Som kommunikasjonsrådgjevar i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har du ein av landets gildaste og mest varierte kommunikasjonsjobbar.

Ei viktig oppgåve er å informere, forklare og bidra til debatt om nokre av dei mest sentrale politikkområda i Noreg. Kommunikasjonsseksjonen i NFD har åtte medarbeidarar og er ein sprudlande stabsfunksjon som ligg under departementsråden.

Kommunikasjonsseksjonen har eit ledig vikariat på 1 år. Tilsetjing snarast råd.

Arbeidsoppgåver

 • Vere pressekontakt og medierådgjevar.
 • Lage kommunikasjonsstrategiar for arrangement og satsingsområde.
 • Gjere politikk og kompliserte saker forståelige for folk flest.
 • Delta i ei ordning med presseberedskapsvakter utanfor arbeidstid (kompensert).

Du må og rekne med ein del reising og å delta i anna arbeid i seksjonen ved behov.

Kvalifikasjonar

 • Må ha relevant høgare utdanning, helst medie- og/eller kommunikasjonsfagleg. Særleg relevant arbeidserfaring kan vege opp for kravet til utdanning.
 • Må skrive og snakke svært klarspråkleg norsk.
 • Må kunne ta video og foto til sosiale media.
 • Må forstå samspelet mellom politikk, embetsverk og media og ha god forståing av roller.
 • Må vere sikkerheitsklarert for «hemmeleg» eller kunne klarerast.
 • Bør ha erfaring som nyhendejournalist og/eller kommunikasjonsrådgjevar og pressekontakt.
 • Kjennskap til norsk næringsliv er ein fordel.

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel og arbeidsviljug, må like å ta i eit tak.
 • God vurderingsevne og evne til å jobbe raskt.
 • Omgjengeleg, gode samarbeidsevner og mykje humor.

Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat som rådgjevar
 • Lønnsspenn: 482 200 - 566 700 (ltr. 54-63)
 • Ein hektisk og spennande kvardag.
 • Godt høve til kreativt og sjølvstendig arbeid Gode moglegheiter til kreativt og sjølvstendig arbeidFleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Eit svært godt arbeidsmiljø, vi har det gøy (og litt bråkete) på jobb.
 • Kreativt kontorlandskap med hengekøye og maskin som lager puffa mais (popkorn).
 • Kontorstad: Kongens gate 8, i Oslo sentrum.

Søknad kan sendast elektronisk via lenka "Søk stillinga" på denne sida. Fullstendige opplysningar om relevant utdanning og arbeidserfaring må fyllast inn i det elektroniske skjemaet, og vitnemål og attestar må leggjast ved.

NFD er oppteken av mangfald og ynskjer å vere ein arbeidsplass som reflekterer befolkninga. Vi oppfordrar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje,
uavhengig av til dømes alder, kjønn, funksjonshemming, hol i CV,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

For søkarar som oppgjev at dei har nedsatt funksjonsevne eller hol i CV-en,
gjer vi merksam på at denne opplysninga kan bli brukt til statistikkføremål.

For meir informasjon om stillinga, kontakt

Søknadsfrist. 1. november

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å forme ein heilheitleg næringspolitikk som legg til rette for omstilling og som bidrar positivt til samla verdiskaping. Det inneber å påverke alle politikkområda som har verknad på verdiskapinga. Innafor fiskeri og havbruk legg departementet rammer for berekraftig og lønsam næringsverksemd.

Andre ansvarsområde er næringsrelevant forskings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. Departementet forvaltar staten sine eigardelar i ei rekkje selskap og har mange etatar og verksemder under seg.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS