Medieanalytiker - Sport

Søknadsfrist: 02. september 2018

Analyseavdelingen i NRK søker etter en medieanalytiker innen sportsområdet.

Arbeidet omfatter i hovedsak analyse, rapportering og formidling av publikums mediebruk innen sport - på alle plattformer. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Analyseavdelingen, men du vil bruke store deler av din tid i Sportsredaksjonen og andre relevante fagmiljøer.

Vi ser etter deg som både forstår data/statistikk og som evner å oversette analysen til bruk i det løpende, strategiske arbeidet med sportsinnhold og rettigheter. Du er pro-aktiv i arbeidet med å innhente data for best mulig forståelse av endringer i brukermønster, og du trives med å formidle analyseinnsikten til en rekke interessenter. Det er en klar fordel at du er interessert i sport.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

  • Bistå med rådgivning om aktører/trender/utvikling i forhold til strategi og rettigheter
  • Jobbe tett med NRK Sport, sportsredaktør og sportsrettighetssjef om innholds- og publiseringsanalyser
  • Presentere analyser/trender både skriftlig og muntlig, ad hoc og i faste møtearenaer
  • Være ansvarlig for NRKs rapportering av sport m.m. til EBU (Den Europeiske Kringkastingsunionen) og øvrige rettighetseiere

NRK bruker flere kilder for måling av sosiale medier og nett. Du må være komfortabel i bruken av ulike analyseverktøy for nett, både NRKs egne, syndikerte verktøy og tredjepartssystemer. Du vil også jobbe med andre data NRK besitter innenfor medie- og samfunnsutvikling, både fra paneler og surveyundersøkelser.

Stillingen krever analytisk talent, samt evne til å jobbe både systematisk og kreativt med problemstillinger knyttet til mediebruk og innholdsproduksjon, og med kvantitative og kvalitative data.

Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå vil vektlegges. Gode datakunnskaper, relevant og dokumentert erfaring med medieanalyse er et krav. Du må ha god kompetanse på statistikk og metode, både kvantitativ og kvalitativt, samt et særdeles kritisk blikk på data, spesielt fra tredjeparter, og en sterk vilje til å kvalitetssikre. Erfaring og kunnskap om konkrete verktøy/software/data må spesifiseres i søknaden.

I et lite fagmiljø der vi jobber både selvstendig og i team vil det bli lagt vekt på at søker har gode samarbeidsevner, en positiv og fleksibel innstilling, kan arbeide raskt og effektivt, og kan uttrykke seg klart og godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr mengder med spennende data, flinke kollegaer i et sosialt arbeidsmiljø og faglige utfordringer som stimulerer til kreativitet, læring og utvikling. I tillegg gir vi deg gode pensjons- og forsikringsordninger, egen barnehage for barn av NRK-ansatte, et flott treningssenter samt sykkelparkering og gratis bilparkering med 25 ladestasjoner for elbil.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontaktinfo:

Kristian Tuomas Tolonen, Analysesjef, Telefon 948 13 842

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 02. september 2018

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har redaksjoner og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital og flerkulturell kompetanse.