Stillingsannonse:

Kvinnheringen søkjer nyhendejournalist

Søknadsfrist: 15. februar

Bli med på laget som skal utvikla Kvinnheringen!

Vi søkjer
NYHENDEJOURNALIST + FERIEVIKAR + FRILANSARAR

Kvinnheringen søkjer ein nyhendejournalist som både kan laga dei kjappe nyhendesakene og som også kan gå meir i djupna på enkelte felt.

Du skal vera med på å utvikla produkta våre og vidareutvikla redaksjonen. Det skal skje gjennom journalistisk teft, solid fagkunnskap, stort engasjement, høgt tempo og i godt samarbeid med organisasjonen. Du vil inngå i turnusen vår og få jobba med redigering av nettavisa.

I Kvinnheringen forventar vi at du har digital kompetanse og er interessert i å vidareutvikla denne.

Vi søkjer deg som:

  • Er oppteken av å utvikla journalistikken og produkta
  • Er svolten, idérik og jaktar på dei gode historiene
  • Brenn for lokalsamfunnet og lokaljournalistikken
  • Fortel historiene ved å utnytta digitale virkemiddel
  • Er god på både tekst, foto og video
  • Likar å ta ansvar, jobba sjølvstendig og vera kreativ
  • Veit kva som er ei god nyhendesak, og som raskt finn dei beste nyhendepoenga
  • Er ein lagspelar som evnar å tenka strategisk
  • Skriv nynorsk

Vi legg vekt på journalistisk utdanning og relevant erfaring.

Du må òg ha førarkort for bil.

Sommarvikar:
Vi treng journalistvikar i redaksjonen frå slutten av juni til midten av august.

Frilansarar:
Likar du å skriva? Har du eit felt du er spesielt interessert i?
Frå tid til anna har vi behov for ulike artiklar og reportasjar, og personar som kan jobba for oss i helger og på ettermiddag/kveldstid.

Søknadsfrist for alle stillingane er 15. februar.

Har du ikkje erfaring frå alle dei nemnde områda, men er nysgjerrig og har eit ønske om å utvikla deg digitalt, håpar vi likevel du vil senda oss ein søknad.

Du kan òg kontakta oss om du har spørsmål om stillinga.
Redaktør Mona Grønningen [email protected] eller tlf: 99224355
Tillitsvald i redaksjonen Jonn Karl Sætre [email protected] eller tlf: 99520861

Kvinnheringen er ein lokalavis eid av Amedia, du kan lese meir her korleis det er å jobbe i Amedia.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Kvinnheringen

Lokalavisa Kvinnheringen er eigd av Amedia AS, og har flotte Kvinnherad kommune som dekningsområde.
Opplagstalet i fjor var 4.408. Vi har dei siste åra vunne ei rekkje prisar for innhaldet vårt, og blei i 2019 kåra til Årets lokalavis av Landslaget for lokalaviser.