Stillingsannonse:

Kunnskapsdepartementet søker kommunikasjonsrådgiver med digital kompetanse

Søknadsfrist: 23. februar

Er du vår nye, digitale kommunikasjonsmedarbeider? Kunnskapsdepartementet har ledig et ett års vikariat.

Kunnskapsdepartementet (KD) har ledig stilling som digital kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver) i et ett års vikariat i kommunikasjonsenheten (KOM).

Er du god til å fortelle historier gjennom film og bilder? Og har du erfaring med å utvikle godt innhold til ulike målgrupper i sosiale medier? Da kan du være den vi er på jakt etter!

Vi er på jakt etter en medarbeider som skal bidra til å planlegge, produsere, redigere og publisere digitalt innhold i form av tekst, foto og video til alle våre kanaler. Du synes det er spennende å jobbe både operativt og strategisk med sosiale medier. Du har gjerne erfaring fra arbeid som videojournalist og kunnskap om hvordan man når fram til ulike målgrupper gjennom forskjellige digitale kanaler. Vi leter etter deg som har bred kunnskap om bruken av sosiale medier, herunder utforming av budskap og bruk av grafikk og analyseverktøy.

Du har stor arbeidskapasitet, og kan levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Du må brenne for god kommunikasjon i sosiale medier og du må ha erfaring med å jobbe frem egne videoer fra idè til ferdig produkt.

Den som ansettes vil gå inn i avdelingens vanlige turnusordning for morgen- og kveldsvakter, og det vil bli noe reising. Som kommunikasjonsrådgiver i KD vil du jobbe med saker innenfor barnehage og skole, integrering, kompetansepolitikk og voksnes læring, høyere utdanning og forskning.

KD ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin. I KD har vi et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Vi tilbyr

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak.
Pensjons- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver fra kr 504 700-704 900 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Arbeidsoppgaver

 • Lage videoer til sosiale medier og regjeringen.no
 • Inngå i departementets pressevaktordning
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte
 • Komme med egne ideer til mediesaker/videoer om regjeringens politikk

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller film/foto. Særlig relevant arbeidserfaring kan oppveie kravet til utdanning.
 • Jobbet med journalistikk og/eller kommunikasjon tidligere
 • God kunnskap om innholdsproduksjon i sosiale medier
 • God politisk forståelse

Videre ønsker vi oss at du:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å jobbe raskt under press
 • Liker å jobbe både i team og på egenhånd

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen her».
Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju,
bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål.
I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260 / e-post: [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring,
kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter.

Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.
Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har 13 faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden.
KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon.
KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.