Kunnskapsavisen Khrono søker to nye journalister i Bergen

Søknadsfrist: 5. juni

Khrono skal styrke den redaksjonelle satsingen i både Oslo og Bergen og skal ansette to nye faste medarbeidere med ulik erfaring og kompetanse i Bergen.

Khrono skal også ansette to nye journalister i Oslo. Se egen utlysning her.

Hovedkravet er at du må ha lyst til å være med å lage og videreutvikle seriøs kvalitetsjournalistikken, samt delta i videreutviklingen av en digital nisjeavis for kunnskapssektoren.

Vi ser etter den flermediale og gode nyhetsjegeren, den digitale historiefortelleren, deg med erfaring fra kjappe deskvakter til journalistiske graveprosjekter, den gode debattjournalisten og deg med kompetanse på innovasjon- og teknologiområdet, erfaring med video, fotojournalistikk, podcast, grafikk og/eller en kombinasjon av noe av dette.

Du vil bli en del av en prisvinnende, voksende og inkluderende redaksjon med høyt tempo og høye journalistiske ambisjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Å lage digitale nyhetssaker og reportasjer fra kunnskapssektoren
 • Noe redigering, desking og publisering
 • Håndtering av, og tilstedeværelse i sosiale medier
 • Flermedialt journalistisk arbeid (nett, video m.m.)

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Journalistisk teft, gode idéer og en sterk motivasjon for å finne de gode journalistiske sakene i avisens nedslagsfelt
 • God forståelse for samfunn og politikk.
 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis journalistikk og/eller medieutdanning. Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring fra flermedial journalistikk og publisering, eller annen relevant digital erfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Vi ønsker at du skal bidra i en arbeidsplass og et kreativt og pågående redaksjonelt miljø der det skal være morsomt, meningsfullt og faglig utfordrende å jobbe. Du er en uredd og etterrettelig med stor arbeidskapasitet og engasjement. Du har gode relasjonelle evner, og kan bygge tillit i universitets- og høgskolemiljøene samtidig som du ivaretar den kritiske og uavhengige redaksjonelle linjen til avisen. Khrono er en riksdekkende avis og en del reising må påregnes. Kjennskap til høyere utdanning og forskning ved landets universiteter og høgskoler vil være en fordel.

Vi kan tilby:

 • Å være med på en spennende videreutvikling av en hurtig voksende nisjeavis på nett
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og en arbeidsplass med mye latter og høyt tempo
 • Fleksibel arbeidstid med noen faste vakt- og turnusordninger og gode velferdsordninger
 • Stilling som rådgiver (kode 1434) i lønnstrinn 50 - 66 (for tiden kr 442 400 - 586 500) i det statlige lønnsregulativet
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Generell informasjon:

Utfyllende opplysningar om stillinga kan du få ved å henvende deg til: Ansvarlig redaktør Tove Lie, tlf: 913 22 012 eller e-post: [email protected]

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Nærmere om tilsettingsprosessen her.

SØK STILLINGEN HER

Firma: Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Kunnskapsavisen Khrono er en redaksjonelt uavhengig digital nisjeavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Avisen er eid av OsloMet - storbyuniversitetet og blir fra 2019 også finansiert av åtte andre høgskoler og universiteter, med Universitetet i Bergen som en av de største finansiørene. Khrono gis ut av et eget styre.

Avisen er i sterk vekst og vil i løpet av 2019 ha inntil 14 medarbeidere fordelt på kontorer i Brussel, Bergen og Oslo.