Stillingsannonse:

Konfliktrådet søker kommunikasjons-medarbeider - 1 års engasjement

Søknadsfrist: 17. mars

Vi søker en kommunikasjonsmedarbeider i 100 % stilling som evner å produsere innhold som engasjerer og informerer.

Arbeidsoppgavene vil være intern og ekstern informasjon om kriminalitetsforebygging, ungdomskriminalitet og konfliktløsning.
Du må være oppdatert på nyhetsbildet, kunne jobbe selvstendig, være idérik, ha struktur i arbeidsdagen og trives i samarbeid med andre.
Erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid vil være en fordel.

På et så viktig felt som kriminalitetsforebygging trenger vi å nå ut med relevant informasjon til flere målgrupper og samarbeidspartnere, og du vil ha et særskilt ansvar for å spre kunnskap om innhold og erfaringer med straffereaksjonene ungdomsstraff/ungdomsoppfølging som gjelder unge lovbrytere.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
Kontorets medarbeidere samarbeider tett og deler erfaring og fagkunnskap for å sikre en enhetlig praksis som holder god kvalitet.

Stillingens ansvars- og oppgaveinnhold:

 • Publisering på konfliktrådets nettsider, intranett og sosiale medier
 • Omskrive fagstoff til leservennlige artikler og kronikker
 • Mediehåndtering
 • Fotografering og videoproduksjon/redigering for nettet
 • Lage pressemeldinger og publikasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen medier/kommunikasjon eller journalistikk
 • Journalistisk arbeidserfaring.
 • Gode IKT-ferdigheter og solid kompetanse på nettpublisering
 • Kjennskap til offentlig forvaltning en fordel
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner med vilje til å bidra aktivt i det kollegiale fellesskapet
 • Stor arbeidskapasitet, jobber raskt og strukturert
 • Idérik, entusiastisk og kreativ
 • Er løsningsorientert med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn (ltr. 58-60), kr 505 800 – 524 200 avhengig av kvalifikasjoner
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En raus personalpolitikk
 • Sentrale kontorlokaler i Oslo

De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til informasjonssjef Gro Jørgensen [email protected] mobil: 918 84 571

SØK STILLINGEN HER.

Firma: Konfliktrådet

Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er en del av Sekretariatet for konfliktrådene.

Sekretariatet for konfliktrådene har 24 stillingshjemler med kontorsted i Oslo. Informasjonsavdelingen består av informasjonssjef og en seniorrådgiver. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.